720 volontäruppdrag

Humanitära värderingar - skolbesök

Röda Korset, Uppsala

Var?Uppsala
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Internationellt arbete i Sverige, Mänskliga rättigheter, Upplysning och folkbildning
Vad?Information och kommunikation, Utbildning

Du bidrar med att öka kunskapen om viktiga områden som Röda Korset arbetar med, exempelvis Internationell humanitär rätt och Människor på Flykt. Du bör ha pedagogisk vana. Uppdraget är ideellt men du får ersättning för dina kostnader.

Frivilliggruppen Humanitära värderingar söker två ansvariga för skolkontakter. De frivilliga kommer ansvara för att kontakta gymnasieskolor i Uppsala för att sedan planera besök hos skolorna där de frivilliga informerar eleverna om gruppens frågor (i dagsläget internationell humanitärrätt och migrationsfrågor och på sikt eventuellt även antirasism).

Varmt välkommen med din ansökan!

Specifika önskemål eller information: 
Kraven är att man har kunskap om internationell humanitär rätt och migrationsfrågor, och kan svenska flytande. Röda Korset tillhandahåller introduktion och utbildningar. Vi vill att du går Röda korsets korta on-line utbildningar "Rödakorskunskap" och "Uppförandekoden" och kanske även "Introduction to International Humanitarian Law (IHL): ICRC online course" och "Hantera främlingsfientliga handlingar" som erbjuds av IFRC Learning Platform. Det är också obligatoriskt att du går kursen Första hjälpen för alla (på plats).
Minimiåtagande: 
Insatsen planeras av de frivilliga själva, och de ansvarar för att besöka så många skolor som möjligt under terminerna. Till detta tillkommer också regelbundna avstämningsmöten i helgrupp 2-3 gånger i månaden.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget ska genomföras på skolor under dagtid.
Organisation: 
Röda Korset, Uppsala
Anmäl intresse

Anmäl intresse