Samtalsledare till anhöriggrupper

Röda Korset, Uppsala

Var?Uppsala
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Social gemenskap
Vad?Stöd, hjälp och rådgivning

Uppdraget innebär att leda en grupp för anhöriga till personer med psykisk eller fysisk ohälsa. Röda Korset erbjuder plats för den som är anhörig att kunna få kostnadsfritt stöd och råd i olika frågor. Som anhörig behöver man lära sig att ta hand om sig själv också för att orka.Genom regelbundna träffar som leds av utbildade gruppledare inom Röda Korset får den anhörige möjlighet att möta och utbyta erfarenheter och tankar med andra personer som befinner sig i en liknande situation. Tystnadslöfte råder för alla i gruppen.

Anhöriggrupperna sker oftast i samarbete med kommunernas anhörigstöd och Region Uppsala (fd Uppsala läns landsting).

Specifika önskemål eller information: 
Röda Korset tillhandahåller utbildning i Rödakorskunskap och Att vara frivillig. En introduktionsutbildning erbjuds också som innebär att du går bredvid en erfaren samtalsledare under en viss period. Dessutom sker regelbunden information från Uppsala kommun och Region Uppsala. Uppdraget innebär oftast arbete på vardagar kvällstid. Vi ser helst att du kan binda dig för åtminstone 6 månader. Grupperna träffas var fjortonde dag, var tredje vecka eller en gång i månaden. Det är bra att ha egen erfarenhet av att leda grupper men inget krav. Erfarenhet från/intresse av samarbete med kommun och landsting är också bra.
När och var genomförs uppdraget: 
Trädgårdsgatan 16 C, Uppsala
Organisation: 
Röda Korset, Uppsala
Anmäl intresse

Anmäl intresse