Gör skillnad, bli Första Hjälpare.

Röda Korset, Varberg

Var?Varberg
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Hälsa, Kris- och samhällsberedskap
Vad?Evenemangsuppgifter, Praktiska uppgifter, Stöd, hjälp och rådgivning

Röda Korsets Första hjälpen-grupper har första hjälpen beredskap vid publika arrangemang (Uppdrag) tex idrottstävlingar, konserter, marknader och festivaler där vi finns på plats för att hjälpa andra människor. Vi är även en del av Svenska Röda Korsets krisberedskap, där vi kan stötta upp samhälles resurser vid Krissituationer.

Uppdragsbeskrivning:
Grundtanken med Första hjälpen-gruppernas närvaro under ett uppdrag är att snabbt kunna göra ett första omhändertagande vid eventuella skador och sjukdomar. Det kan handla om allt från enklare sårvård till livsuppehållande åtgärder i väntan på ambulans men även medmänskligt stöd till personer som mår psykiskt/emotionellt dåligt.
Ute på uppdrag arbetar vi i grupper om två till tre Första-hjälpare och alla uppdrags leds av en Uppdragsledare.

Förutom uppdragen träffas vi i gruppen vart 3:e vecka för att planera kommande och utvärdera passerade uppdrag, träna samt på andra sätt arbeta med kompetens- och verksamhetsutveckling.

Första hjälpen-grupperna är en viktig del av Röda Korsets krisberedskap. Detta innebär att vid en Krissituation kommer en förfrågan gå ut till Första hjälpen-verksamheten om man kan hjälpa till. Att svara på en sådan Krisförfrågan är liksom övriga verksamheten frivillig.
Exempel på några av de Krisinsatser där Första hjälpen-grupperna varit på plats de senaste åren är skogsbränderna sommaren 2018, Terrorattentatet på Drottninggatan 2017 och Nordiska Motståndsrörelsens demonstration i Göteborg 2017.

Att vara Första-hjälpare är ett ideellt frivilliguppdrag. Det innebär att ersättning endast fås för utlägg för resor och mat under uppdraget. I gengäld får du en bra utbildning, trevliga kollegor och spännande uppdrag där din insats kan göra en enorm skillnad för andra människor.
De intäkter gruppen får för uppdragen används för att finansiera verksamheten tex genom inköp av materiel, uniformer och utbildningar.

Alla, oavsett om man har någon typ av medicinsk/förstahjälpen utbildning eller ej, kommer att genomgå samma utbildningsprogram. Första steget är att utbildas till praktikant. Detta görs genom att man går en nätbaserad Röda Korsetkunskapskurs samt en grundläggande första hjälpenutbildning på 6h. Därefter får man arbeta som Praktikant tillsammans med erfarna Första-hjälpare ute på uppdrag. Nästa steg är att man gör en grundutbildning på två helger, efter denna utbildning samt godkännande från Gruppledare blir man Första-hjälpare.

Vad behövs för att bli Första-hjälpare?

  • Inga förkunskaper krävs.
  • Uppdraget är frivilligt och ideellt.
  • Du ställer dig bakom Röda Korsets Grundprinciper.
  • Du måste vara minst vara 18 år.
  • Normal fysisk förmåga.
  • God psykisk hälsa. Som en del av uppdraget kommer man att möta människor som mår dåligt både psykiskt och emotionellt samt själv se saker om kan vara jobbigt, tex. allvarligt skadade personer. Detta innebär att man själv bör ha en god psykisk hälsa i grunden.
Specifika önskemål eller information: 
När du anmält ditt intresse kommer du att bjudas till informationsträff där du får mer information och möjlighet att ställa frågor. Närmast datum för informationsträff är måndagen den 5 maj 18:30 på Röda Korset Second-hand i Varberg.
Minimiåtagande: 
Du ska ha tid att delta på ovan nämnda utbildningar och träffar. Sammanlagt ska du kunna genomföra minst 30 uppdragstimmar efter fullbordad utbildning och minst 2 uppdrag per år.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget utförs oftast på olika event och planeras samt schemaläggs i förväg. Uppdrag utförs i överenskommelse med gruppen.
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
Organisation: 
Röda Korset, Varberg
Anmäl intresse

Anmäl intresse