498 volontäruppdrag

Engagera dig och skapa möjligheter för andra - kom med i vår Styrelse!

Röda Korset, Vaxholm

Var?Vaxholm
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Social gemenskap, Äldre
Vad?Besöksverksamhet, Förtroende-/styrelseuppdrag, Insamling

Vaxholms Röda Korskrets söker nu kandidater till föreningens styrelse!

Du kommer tillsammans med andra i kretsens styrelse förvalta den verksamhet som finns, få möjlighet att utveckla befintlig och ny verksamhet för kretsens målgrupper. Röda Korset arbetar med stöd till bla äldre, ofrivilligt ensamma, människor i tillfällig utsatthet, nyanlända, ensamkommande, socioekonomiskt utsatta. Vi arbetar också med första hjälpen och lokal krisberedskap liksom med lokalt opinionsarbete.

Vi vägleds av våra 7 grundprinciper Humanitet, Opartiskhet, Neutralitet, Självständighet, Frivillighet, Enhet och Universalitet i allt vårt arbete. Känner du att detta passar dig så ska du engagera dig och vara med i vår styrelse och därmed samtidigt vara med i en av världens största skyddsnät och humanitära organisationer!

Specifika önskemål eller information: 
Du får gärna ha föreningserfarenhet, kanske har du suttit i en styrelse tidigare. Om inte håller Svenska Röda Korset regelbundet styrelseutbildningar för nya styrelseledamöter. Vi välkomnar också dig med andra erfarenheter från livet och yrkeslivet som du tror kan göra vår styrelse mer i framkant. Har du ekonomisk bakgrund finns det en möjlighet att ta plats som kassör. Har du en god penna så finns möjligheten att gå in som föreningens sekreterare.
Minimiåtagande: 
Styrelsemöten ca 1 gång/månad med uppehåll under sommaren. Deltagande i arbetsgrupper och ev ansvar för verksamhetsområden förekommer.
När och var genomförs uppdraget: 
Styrelsemöte förekommer i huvudsak på kvällar (vardag), vissa evenemang eller aktiviteter kan förekomma helg, andra verksamheter kan med fördel bedrivas på dagtid. Det finns möjligheter att anpassa.
Organisation: 
Röda Korset, Vaxholm
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.