720 volontäruppdrag

Bli folkrättsinformatör hos Svenska Röda Korset!

Röda Korset

Var?Stockholm
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Kris- och samhällsberedskap, Mänskliga rättigheter, Upplysning och folkbildning
Vad?Information och kommunikation, Kreativa uppdrag, Opinionsbildning/aktivism

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig folkrättsinformatör har du en viktig uppgift i att sprida kunskap om den internationella humanitära rätten (krigets lagar) och krigets konsekvenser.

Uppdragsbeskrivning:

Du förväntas:

med hjälp av Svenska Röda Korsets informatörsmaterial på ett intresseväckande sätt utbilda om den internationella humanitära rätten.
delta vid externa evenemang (tex mässor och seminarier) och informera om den humanitära rätten och röda korsets uppdrag,
aktivt söka kontakt med intresserade målgrupper (tex skolor, föreningar, företag, kretsar och andra grupper) som kan erbjudas utbildning.
delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.
utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.

Är det här du?

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.

Vi har sju grundprinciper:
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet

Specifika önskemål eller information: 
För att kunna utföra uppdraget behöver du: gilla att prata inför och engagera andra människor ha ett intresse för folkrättsfrågor, ha ett intresse av att skapa engagemang och ta initiativ till att uppmärksamma olika aktuella frågor kopplat till folkrätt. vara minst 18 år. Det är meriterande om du kan tala och förstå andra språk än svenska och engelska.
Minimiåtagande: 
Du åtar dig att: gå vår introduktionsutbildning, planera och genomföra informatörsuppdrag, delta i möten och träffar som anordnas av din lokala folkrättsgrupp och centrala nätverksträffar.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget genomförs vardagar, kvällar och helger efter överenskommelse med din lokala folkrättsgrupp.
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
Organisation: 
Röda Korset
Anmäl intresse

Anmäl intresse