701 volontäruppdrag

Frivilligledare till språkkafé i Gårdsten

Röda Korset

Var?Göteborg
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Social gemenskap
Vad?Läxläsning, Språkträning och översättning, Stöd, hjälp och rådgivning

Svenska språket är många gånger en viktig nyckel för integration i Sverige. Att kunna göra sig förstådd i olika sammanhang är viktigt och en god språkutveckling krävs för utbildning och jobb, dessutom kan det vara en viktigt nyckel till sociala sammanhang. Många gånger behövs det mer träning i svenska än vad skola, jobb eller SFI undervisning kan erbjuda. Då kan civilsamhället spela en stor roll! Röda Korset startar nu upp språkkafé i Öppna Mötesplatsen i Gårdsten på måndagar mellan 18:00-20:00, och nu söker vi frivilligledare till verksamheten.

Detta språkkafé skall startas upp, och ambitionen är att en grupp av frivilliga har rekryterats och utbildats till vårterminen 2020. Din uppgift som frivilligledare är att leda och utveckla verksamheten tillsammans med andra frivilliga och med deltagarna. Som frivilligledare har du ett övergripande ansvar för verksamheten tillsammans med kretsstyrelsen. Verksamhetens uppdrag är att anpassa såväl aktivitet och metod efter deltagarnas egna förutsättningar och skapa givande möten genom verksamheten. Verksamheten styrs efter de lokala behov som finns i Gårdsten, och deltagare och frivilliga är involverade i utvecklingen av verksamheten.

Frivilligledarens roll innebär:

 • Ansvara för och leda gruppen och dess verksamhet utifrån styrdokument och riktlinjer
 • Rekrytera, introducera nya frivilliga till verksamheten och ibland avveckla frivilliga
 • Planera och samordna verksamheten
 • Följa upp verksamheten utifrån plan och budget och rapportera till uppdragsgivaren/kretsstyrelsen.
 • Utveckla verksamheten utifrån lokala behov i samråd med uppdragsgivare/kretsstyrelse, frivilliga och deltagare
 • Årligen lämna förslag på verksamhetsplan och budget till uppdragsgivaren/kretsstyrelse.
 • Ge stöd, uppmuntran samt erbjuda kompetensutveckling till gruppens frivilliga.

Du som vill bli frivilligledare behöver genomgå följande utbildningar:

 • Rödakorskunskap (finns som webb-kurs)
 • Att vara frivillig (finns som webb-kurs)
 • Uppförandekoden (finns som webbkurs)
 • Att leda frivilliga (finns som webbkurs eller fysisk kurs)

Under uppdragets gång kommer du att bli erbjuden möjlighet till fler utbildningar och fortbildningar inom Svenska Röda Korset.

Specifika önskemål eller information: 
Inom Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i vårt arbete. Människor med olika bakgrunder, etnicitet, kön, åldrar och funktionsnedsättningar breddar vår kompetens och vår förmåga att utföra vårt uppdrag. Vi förutsätter att du delar Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i frivilligarbetet.
Minimiåtagande: 
Vi ser gärna att du deltar i språkkaféet minst varannan måndag samt att ditt engagemang omfattar minst en termin.
När och var genomförs uppdraget: 
Måndagar 18:00-20:00. Gårdsten Centrum.
Tillgänglighet
 • Tillgänglig entré
 • Tillgänglig WC
Organisation: 
Röda Korset
Anmäl intresse

Anmäl intresse