Hållbarhetsambassadör region Syd

Röda Korset

Var?Malmö
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Miljö och natur, Mänskliga rättigheter, Upplysning och folkbildning
Vad?Information och kommunikation, Ledarskap och samordning, Utbildning

Svenska Röda Korset söker dig som är engagerad i hållbarhetsfrågor!

Som hållbarhetsambassadör på en av våra tio regioner verkar du själv eller i partnerskap med en annan frivillig hållbarhetsambassadör. Ditt uppdrag är att nå ut till Svenska Röda Korsets lokala föreningar, kallat kretsar för att informera, hjälpa och stötta i hållbarhetsfrågor.

Du samarbetar per termin med två till tre kretsar som innebär regionala resor som du ersätts för. Med kretsen har ni en workshop baserat på arbetsmaterialet i hållbar utveckling som innehåller ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Syftet är att kretsen ska ha bättre förståelse för dessa frågor och utveckla sin krets till det mer hållbara. Du får även möjlighet att lära dig mer om hur man praktiskt arbetar med hållbarhet och genom det nationella nätverket sätts du även in i hela organisationens hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsambassadörerna ses fyra gånger per år och utbyter erfarenheter. Baserat på enkäter anser tidigare hållbarhetsambassadörer att de har utvecklat sin kunskap och förståelse för frågorna. Framför allt är det ett roligt och engagerat gäng att vara med i!

Specifika önskemål eller information: 
Det är en bonus om du tidigare har varit engagerad i Svenska Röda Korset eller hållbarhetsfrågor. Du behöver inte ha utbildning i hållbar utveckling men ska behärska svenska samt känna dig trygg i att leda en grupp.
Minimiåtagande: 
Åtminstående till sommaren men kontinuerlig kontakt och fyra träffar.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget innebär ungefär åtta timmar i månaden men ibland mer intensiva perioder och ibland helt lediga (såsom sommaren). Det kan innebära resor till platser såsom Marieholm, Gumslöv och Malmö.
Organisation: 
Röda Korset
Anmäl intresse

Anmäl intresse