Hållbarhetsambassadör region Västra Götaland

Röda Korset

Var?Skövde / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Miljö och natur, Mänskliga rättigheter, Upplysning och folkbildning
Vad?Information och kommunikation, Ledarskap och samordning, Utbildning

Svenska Röda Korset söker dig som är engagerad i hållbarhetsfrågor. Som hållbarhetsambassadör på en av våra tio regioner verkar du själv eller i partnerskap med en annan frivillig hållbarhetsambassadör. Ditt uppdrag är att nå ut till Svenska Röda Korsets lokala föreningar, kallat kretsar för att informera, hjälpa och stötta i hållbarhetsfrågor. Du samarbetar per termin med två till tre kretsar som innebär regionala resor som du ersätts för. Med kretsen har ni en workshop baserat på arbetsmaterialet i hållbar utveckling som innehåller ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Syftet är att kretsen ska ha bättre förståelse för dessa frågor och utveckla sin krets till det mer hållbara. Du får även möjlighet att lära dig mer om hur man praktiskt arbetar med hållbarhet och genom det nationella nätverket sätts du även in i hela organisationens hållbarhetsarbete. Hållbarhetsambassadörerna ses fyra gånger per år och utbyter erfarenheter. Baserat på enkäter anser tidigare hållbarhetsambassadörer att de har utvecklat sin kunskap och förståelse för frågorna. Framför allt är det ett roligt och engagerat gäng att vara med i!

Specifika önskemål eller information: 
En bonus vore om du tidigare engagerat dit i Svenska Röda Korset eller med hållbarhetsfrågor. Du ska behärska svenska och känna dig bekväm i att leda en grupp men behöver inte ha utbildning i hållbar utveckling.
Minimiåtagande: 
Åtminstående kontinuerligt till sommaren 2019 med ungefär fyra träffar/resor.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget görs till mestadels på distans men kan innefatta resor till platser såsom Falköping, Tidaholm och Lidköping. Ungefär åtta timmar per månad går det åt men ibland längre tid när besök görs hos lokala föreningar eller med övriga ambassadörer. Sommaren är helt ledig.
Organisation: 
Röda Korset
Anmäl intresse

Anmäl intresse