701 volontäruppdrag

Språkkafé i Gårdsten

Röda Korset

Var?Göteborg
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Social gemenskap
Vad?Läxläsning, Språkträning och översättning, Stöd, hjälp och rådgivning

Svenska språket är många gånger en viktig nyckel för integration i Sverige. Att kunna göra sig förstådd i olika sammanhang är viktigt och en god språkutveckling krävs för utbildning och jobb, dessutom kan det vara en viktigt nyckel till sociala sammanhang. Många gånger behövs det mer träning i svenska än vad skola, jobb eller SFI undervisning kan erbjuda. Då kan civilsamhället spela en stor roll! Röda Korset startar nu upp språkkafé i Öppna Mötesplatsen i Gårdsten på måndagar mellan 18:00-20:00, och nu söker vi frivilliga till verksamheten.

Din uppgift som frivillig är att sprida information om, utveckla och leda verksamheten tillsammans med andra frivilliga och med deltagarna. Du ser och bekräftar dem du möter och bidrar aktivt till ömsesidig utveckling genom verksamheten. Varje människa är unik och har kommit olika långt i processen med att lära sig ett nytt språk. Ditt uppdrag är att anpassa såväl aktivitet och metod efter deltagarnas egna förutsättningar och skapa givande möten genom verksamheten. Det kan handla om att starta gruppdiskussioner, spela spel, göra något kreativt eller fika. Du möter varje människa utan ett ”vi och dom”-tänkande och pratar inte för mycket själv utan lockar deltagarna att öva på att uttrycka sig på svenska.

Detta språkkafé skall startas upp, och ambitionen är att en grupp av frivilliga har rekryterats och utbildats till vårterminen 2020. Vi söker frivilliga som vill vara med och forma denna nya verksamhet.

Du som vill bli frivillig behöver genomgå följande utbildningar:

  • Rödakorskunskap (finns som webb-kurs)
  • Att vara frivillig (finns som webb-kurs)
  • Uppförandekoden (finns som webbkurs)

Under uppdragets gång kommer du att bli erbjuden möjlighet till fler utbildningar och fortbildningar inom Svenska Röda Korset.

Specifika önskemål eller information: 
Inom Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i vårt arbete. Människor med olika bakgrunder, etnicitet, kön, åldrar och funktionsnedsättningar breddar vår kompetens och vår förmåga att utföra vårt uppdrag. Vi förutsätter att du delar Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i frivilligarbetet. Förutom genomgångna utbildningar enligt uppdragsbeskrivning vill vi att du: Har erfarenhet av att arbeta i grupp. Har pedagogisk förmåga och är kreativ. Har förmåga att organisera och planera. Har vana av av att arbete med människor.
Minimiåtagande: 
Vi ser gärna att du deltar i språkkaféet minst varannan måndag samt att ditt engagemang omfattar minst en termin.
När och var genomförs uppdraget: 
Måndagar 18:00-20:00. Gårdsten Centrum. Schemaläggning görs tillsammans med frivilligledare.
Tillgänglighet
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Organisation: 
Röda Korset
Anmäl intresse

Anmäl intresse