694 volontäruppdrag

Språkkafé i Tynnered

Röda Korset

Var?Göteborg
När?Helg
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Social gemenskap
Vad?Läxläsning, Språkträning och översättning, Stöd, hjälp och rådgivning

Svenska språket är många gånger en viktig nyckel för integration i Sverige. Att kunna göra sig förstådd i olika sammanhang är viktigt och en god språkutveckling krävs för utbildning och jobb, dessutom kan det vara en viktigt nyckel till sociala sammanhang. Många gånger behövs det mer träning i svenska än vad skola, jobb eller SFI undervisning kan erbjuda. Då kan civilsamhället spela en stor roll! Röda Korset bedriver språkkafé i Kastanjeträffen i Tynnered på söndagar mellan 15:00-16:30, och nu söker vi fler frivilliga till verksamheten.

Din uppgift är att sprida information om, utveckla och aktivt leda verksamheten tillsammans med andra frivilliga och med deltagarna. Du ser och bekräftar dem du möter och bidrar aktivt till ömsesidig utveckling och framsteg. Varje människa är unik och har kommit olika långt i processen med att lära sig ett nytt språk. Ditt uppdrag är att anpassa såväl grupp som metod efter deltagarnas egna förutsättningar. Samtidigt möter du varje människa utan ett ”vi och dom”-tänkande. Ett tips är att inte prata för mycket själv utan locka deltagarna att öva på att uttrycka sig på svenska.

I rollen som frivillig i verksamheten ingår också uppgiften att aktivt söka efter metoder för att göra verksamheten så givande som möjligt för frivilliga och deltagare. Detta kan exempelvis ske genom dialog med andra liknande verksamheter.

Specifika önskemål eller information: 
Inom Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i vårt arbete. Människor med olika bakgrunder, etnicitet, kön, åldrar och funktionsnedsättningar breddar vår kompetens och vår förmåga att utföra vårt uppdrag. Vi förutsätter att du delar Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i frivilligarbetet. Förutom genomgångna utbildningar enligt uppdragsbeskrivning vill vi att du: • Har erfarenhet av att arbeta i grupper • Har pedagogisk förmåga • Har förmåga att organisera och planera Därutöver ser vi gärna att du har: • Kunskaper om/erfarenhet av olika kulturer, språk, funktionshinder etc. För att bli frivillig i denna verksamhet krävs det att du deltar i grundutbildningar och får introduktion för ditt uppdrag i spåkkaféet.
Minimiåtagande: 
Vi ser gärna att du deltar i språkkaféet varannan söndag samt att ditt engagemang omfattar minst en termin.
När och var genomförs uppdraget: 
Söndagar 15:00-16:30. Schemaläggning görs tillsammans med frivilligledare.
Tillgänglighet
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Organisation: 
Röda Korset
Anmäl intresse

Anmäl intresse