623 volontäruppdrag

Volontär inom Second hand

Röda Korset

Var?Helsingborg
När?Dag, Helg
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Miljö och natur, Mänskliga rättigheter, Social gemenskap
Vad?Försäljning, Praktiska uppgifter

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig butiksmedarbetare inom second hand bidrar du till ett hållbart samhälle både genom att möjliggöra återanvändning men också genom resursmobilisering. Överskottet från intäkterna i second hand-butikerna går till Röda Korsets hjälpverksamhet lokalt, nationellt och internationellt. På flera platser i landet fungerar också butikerna som

Du förväntas att:

  • Möta kunder, stå i kassan och ge service
  • Bidra till att butikens estetiska riktlinjer efterlevs
  • Delta i introduktion och kurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.
  • Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid händelse av kris.
Specifika önskemål eller information: 
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/introduktioner som krävs för uppdraget. Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.
Minimiåtagande: 
Du schemaläggs första lördagen varje månad, mellan kl 09.45 - 14.15. Du schemaläggs tillsammans med fler frivilliga.
När och var genomförs uppdraget: 
I vår Second handbutik på Örnsköldsviksgatan i Helsingborg. Förmiddagspass eller eftermiddagspass, enligt överenskommelse och utifrån behov.
Organisation: 
Röda Korset
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.