Ekonomisk revisor sökes till Röda Korsets Ungdomsförbund

Organisation: 
  • Röda Korsets Ungdomsförbund, Göteborg
Plats: 
  • Västra Götaland
  • Göteborg
Ändamål: 
Integration och asylsökande
Mänskliga rättigheter

Nu söker vi dig som vill vara med och skapa förändring som ekonomisk revisor i vår lokalförening!

Röda Korset Ungdomsförbund är en rikstäckande organisation. Vi kämpar för ett samhälle som bygger på kärlek och respekt där alla barn och unga kan känna sig trygga och må bra. Tillsammans skapar vi trygga rum, förebygger fördomar och sprider medmänsklighet. Lokalföreningen i Göteborg har idag 12 verksamhetsområden som bland annat sysslar med att hjälpa till med läxor, stödja unga nyanlända, arrangera event och bedriva chattjour för ungdomar.

Din roll som ekonomisk revisor är att vara medlemmarnas ombud och i ditt uppdrag ingår att kontrollera styrelsens rutiner. Du granskar föreningens bokföring och skötsel av ekonomin under året, det vill säga tittar över resultat och balansräkning och stämmer av att kostnader och överföringar är korrekt redovisade. Under föreningsårsmötet, som vanligtvis infaller under februari, lämnar du som revisor ett besked till medlemmarna om hur styrelsen har skött sig under året.

Välkommen med din ansökan!

När och var ska uppdraget genomföras: 
Du har under året kontinuerlig kontakt med styrelsen och då framförallt med kassören.
Specifika önskemål eller information: 
Som ekonomisk revisor är du beredd att ägna tid och engagemang åt ditt uppdrag. Du älskar siffror! Du har lätt för att läsa in, förstå och skapa dig en överblick över föreningens verksamheter och processer. Som person är du noggrann, saklig och säkerställer alltid att informationen du hanterar är korrekt. En förutsättning för att lyckas i ditt uppdrag är att du har lätt för att knyta relationer och bra på att samarbeta.
Minimiåtagande: 
Uppdraget som ekonomisk revisor beräknas ta 1-2 timmar i veckan.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.