Jourhavande kompis Göteborg söker en ny verksamhetsledare!

Röda Korsets Ungdomsförbund, Göteborg

Var?Göteborg
När?Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Social gemenskap
Vad?Administrativa uppgifter, Ledarskap och samordning, Telefon-/chattjour

Är du mellan 18 och 31 år och intresserad av ett frivilliguppdrag för Röda Korsets ungdomsförbund?

Om verksamheten Jourhavande kompis är en nationell chattjour för barn och ungdomar upp till 25 år som upplever att de har det svårt i vardagen. Verksamheten drivs av Röda Korsets Ungdomsförbund. Jourhavande kompis ska sätta den som hör av sig till jouren i centrum genom aktivt lyssnande. Utifrån perspektivet att vi är kompisar, inga experter, medverkar vi till att de som hör av sig kan förändra synen på sina problem eller få känna stöd i vardagen. Jourhavande kompis strävar efter att ge hjälp till självhjälp. Samtalen kan handla om allt från olika typer av utnyttjanden/utsatthet till frågor om kärlek och kroppen.

Uppdragets innehåll I jourhavande kompis har vi två verksamhetsledare som tillsammans ansvarar för planering, drift och uppföljning av den lokala jourverksamheten i enlighet med organisationens riktlinjer. Verksamhetsledarna samordnar arbetet i den lokala jouren, där alla i verksamhetsgruppen aktivt deltar i driften av verksamheten och bemanning av chatten. Verksamhetsledarna har det övergripande ansvaret för den lokala jourverksamhetens ekonomi, schemaläggning, bemanning, rekrytering, utbildning, marknadsföring, handledning, lokal samordning och interna kontakter inom organisationen. Vi ser helst att du kan vara aktiv under minst ett år och att du så småningom även kan vara aktiv i jouren efter utbildning. Engagemanget kräver några timmars arbete per vecka.

Det finns stort utrymme för kreativitet och nytänkande inom verksamheten, som även handlar om att hålla uppe engagemanget och samhörigheten i gruppen, bland annat genom att hitta på kul aktiviteter. Uppdraget är mycket utvecklande och en bra merit för framtida anställningar. Dessutom får du träffa superhärliga och engagerade människor.

Låter det som något för dig? Skicka din ansökan!

Specifika önskemål eller information: 
För uppdraget krävs ingen tidigare erfarenhet från liknande roller det är istället engagemang som är relevant för detta uppdrag.
Minimiåtagande: 
Vi ser helst att du kan vara aktiv under minst ett år och att du så småningom även kan vara aktiv i jouren efter utbildning. Engagemanget kräver några timmars arbete per vecka.
När och var genomförs uppdraget: 
Vi träffas i centrala Göteborg.
Anmäl intresse

Anmäl intresse