618 volontäruppdrag

Kompisgruppen RKC i Göteborg söker nya frivilliga!

Röda Korsets Ungdomsförbund, Göteborg

Var?Göteborg
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Integration och asylsökande, Social gemenskap
Vad?Besöksverksamhet, Kreativa uppdrag, Mentorskap

Vill du vara med och skapa trygga möten med barn och unga?

Kompisgruppen RKC samarbetar med Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade eller torterade, RKC, för att bidra till en meningsfull och aktiv fritid för de unga som besöker centret, vid sidan om behandlingen. Syftet med denna verksamhet är att skapa möten mellan ungdomar vilket ökar förståelse, förhindrar utanförskap och segregation. Genom regelbundna aktiviteter skapas sociala sammanhang som bidrar till att ge barn och unga förutsättningar att utvecklas och möjligheter till en meningsfull och aktiv fritid.

Som aktiv i kompisgruppen RKC träffar du barn och unga som behandlas på RKC, eller vars föräldrar går i behandling, för trauman från krig, tortyr eller flyktupplevelser. De du möter är i eller har erfarenhet av asylprocessen och väntar ofta på, eller har nyligen fått, besked om uppehållstillstånd. Tillsammans hittar vi på olika aktiviteter som att fika, läsa läxor, öva språk, bowla eller klättra.

Specifika önskemål eller information: 
För att engagera dig i gruppen måste du vara 18 år eller äldre. Du kommer att få möjlighet till utbildning genom en Kompisutbildning samt en ideologiutbildning.
Minimiåtagande: 
Vi ser helst att frivilliga har minst en termins åtagande. Du bör kunna närvara två gånger i månaden. Utöver dessa tillfällen möts även gruppen för planeringsmötet några tillfällen per termin.
När och var genomförs uppdraget: 
Kompisgruppen RKC träffas en gång i veckan på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Göteborg.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.