606 volontäruppdrag

Välkommen som ny verksamhetsledare för Kompisgruppen RKC i Göteborg!

Röda Korsets Ungdomsförbund, Göteborg

Var?Göteborg
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Integration och asylsökande, Social gemenskap
Vad?Administrativa uppgifter, Ledarskap och samordning, Stöd, hjälp och rådgivning

Vill du vara med och göra skillnad? Är du organiserad och tycker om samordning?

Då är du välkommen att bli ny verksamhetsledare för Kompisgruppen RKC i Göteborg.

Kompisgruppen RKC samarbetar med Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade eller torterade, RKC, för att bidra till en meningsfull och aktiv fritid för de unga som besöker centret, vid sidan om behandlingen. Syftet med denna verksamhet är att skapa möten mellan ungdomar vilket ökar förståelse, förhindrar utanförskap och segregation. Genom regelbundna aktiviteter skapas sociala sammanhang som bidrar till att ge barn och unga förutsättningar att utvecklas och möjligheter till en meningsfull och aktiv fritid.

Som aktiv i kompisgruppen RKC träffar du barn och unga som behandlas på RKC, eller vars föräldrar går i behandling, för trauman från krig, tortyr eller flyktupplevelser.De du möter är i eller har erfarenhet av asylprocessen och väntar ofta på, eller har nyligen fått, besked om uppehållstillstånd. Tillsammans hittar vi på olika aktiviteter som att fika, läsa läxor, öva språk, bowla eller klättra.

Som verksamhetsledare i Kompisgruppen RKC är du en av två verksamhetsledare som leder verksamheten framåt och samordnar gruppens aktiviteter. Du blev del av en sammansvetsad och stöttande grupp.

Specifika önskemål eller information: 
Vi ser helst att du kan vara aktiv under minst ett år och engagemanget kräver några timmars insats per vecka. För att vara verksamhetsledare vill vi att du är mellan 18-30 år. Du får utbildning av oss för att få den kunskap och de verktyg du behöver för att genomföra ditt uppdrag.
Minimiåtagande: 
Enligt överenskommelse. Men vi ser helst att du kan vara aktiv under minst ett år och engagemanget kräver några timmars insats per vecka.
När och var genomförs uppdraget: 
Vi finns i Göteborg och vi träffas en gång i veckan på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.