583 volontäruppdrag

Vill du bli vår nya kassör och samtidigt vara med och göra skillnad för barn och unga i Göteborg?

Röda Korsets Ungdomsförbund, Göteborg

Var?Göteborg
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Social gemenskap
Vad?Administrativa uppgifter, Förtroende-/styrelseuppdrag, Ledarskap och samordning

Röda Korset Ungdomsförbund är en rikstäckande organisation. Vi kämpar för ett samhälle som bygger på kärlek och respekt där alla barn och unga kan känna sig trygga och må bra. Vill du vara med i det arbetet i Göteborg?

Röda Korsets Ungdomsförbund i Göteborg har idag 12 verksamhetsområden som bland annat sysslar med att hjälpa till med läxor, stödja unga nyanlända, arrangera event och bedriva chattjour för ungdomar. Tillsammans skapar vi trygga rum, förebygger fördomar och sprider medmänsklighet.

Som kassör i styrelsen har du ansvar för den löpande bokföringen i lokalföreningen. Du har även kontakt med de olika verksamheterna gällande deras ekonomi och hjälper dem med fondsökningar och löpande ekonomiarbete. Du ser och till att samtliga verksamheter sätter upp en budget och att föreningens ekonomiska riktlinjer följs. Hos oss får du alltså kunskap i att sköta en förenings ekonomi samtidigt som du är ledamot i styrelsen.

Det du tar med dig från ett styrelseuppdrag är bland annat erfarenhet av att samarbeta, kunskaper om ledning och styrning, samt nya vänner och kontakter. Det går bra att kandidera till flera av de utlysta uppdragen i föreningen, men du kan bara bli vald till ett av dem. Vill du kandidera till fler så får du gärna ange vilket av uppdragen du är mest intresserad av.

Välkommen med din ansökan!

Specifika önskemål eller information: 
För att trivas i uppdraget är du en person som tycker om siffror. Kanske tycker du att ekonomi, redovisning eller förvaltning är kul och samtidigt vill få erfarenhet av styrelsearbete. Det viktiga är att du har engagemang gör uppdraget. Utbildning och stöd finns från personal. För uppdraget som kassör krävs att du är mellan 18 och 30 år.
Minimiåtagande: 
Uppdraget som kassör beräknas ta mellan 4-5 timmar i veckan. Kassörsposten väljs på ett år men med möjlighet att väljas på två år.
När och var genomförs uppdraget: 
I dag har styrelsen möte var 14:e dag digitalt eller i centrala Göteborg.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.