498 volontäruppdrag

Vill du vara med och göra skillnad för barn och unga i Göteborg? Bli valberedare i RKUF

Röda Korsets Ungdomsförbund, Göteborg

Var?Göteborg
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Social gemenskap
Vad?Administrativa uppgifter, Förtroende-/styrelseuppdrag

Röda Korset Ungdomsförbund är en rikstäckande organisation. Vi kämpar för ett samhälle som bygger på kärlek och respekt där alla barn och unga kan känna sig trygga och må bra. Vill du vara med?

Tillsammans skapar vi trygga rum, förebygger fördomar och sprider medmänsklighet. Lokalföreningen i Göteborg har idag 12 verksamhetsområden som bland annat sysslar med att hjälpa till med läxor, stödja unga nyanlända, arrangera event och bedriva chattjour för ungdomar. Som en av två eller tre valberedare föreslår du nya kandidater till föreningens olika förtroendeposter, t.ex. ordförande, styrelseledamot och kassör.

Ni som utgör valberedningen är därigenom en nyckelgrupp för föreningens fortsatta utveckling. Valberedningen samordnar och driver hela rekryteringsprocessen från att utvärdera föreningens behov och utforma kravprofiler till att hålla intervjuer och slutligen föreslå kandidater.

Välkommen med din ansökan!

Specifika önskemål eller information: 
Är du samhällsintresserad och vill passa på att få erfarenhet av rekryteringsarbete? Vi söker dig som har lätt för att skapa relationer och tycker att det är roligt att knyta nya kontakter. Du tar uppdraget på stort allvar och är intresserad av att lära dig om föreningens arbete. Du är bra på att söka upp information på egen hand och tillsammans med valberedningsgruppen driver du arbetet framåt. För att vara aktuell för uppdraget är du mellan 18-30 år.
Minimiåtagande: 
Se beskrivning nedan.
När och var genomförs uppdraget: 
Valberedningen presenterar sitt förslag under RKUF Göteborgs föreningsårsmöte som brukar infalla i februari. Den största delen av rekryteringsarbetet kommer pågå under höst-vinter 2021 då uppdraget beräknas ta 2-3 h/veckan. För att göra ett gott arbete krävs att ha god kontakt med styrelsen och verksamheterna under hela året.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.