670 volontäruppdrag

Frivilliga Läxhjälp Online

Röda Korsets Ungdomsförbund, Helsingborg

Var?Helsingborg / Distansuppdrag
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Social gemenskap
Vad?Läxläsning, Stöd, hjälp och rådgivning

På grund av Corona pandemin är det många elever som som inte längre får den hjälp och stöd de behöver i skolan, utan istället får de klara sina läxor på egen hand. Därför behövs du! Vi i Röda Korsets Ungdomsförbund Helsingborg söker nu frivilliga för vår Läxhjälp Online Skåne, där vi från och med i höst, tillsammans med lokalföreningarna i Lund och Malmö, kommer att erbjuda digital läxhjälp till barn och unga på måndagar, klockan 17.00-19.00.

Vad som behövs för att bli frivillig:

  • En dator, wifi och webbkamera.
  • Du ska kunna hjälpa till med läxor. Men inom vilka ämnen väljer du själv.
  • Du ska delta i ett obligatoriskt utbildningstillfälle där du lär dig om uppdraget och hur Läxhjälp Online fungerar.
  • Du ska kunna delta i Läxhjälp Online Skåne minst två gånger per månad.

Genom att engagera dig inom Läxhjälp Online kan du göra skillnad för barn och unga och finnas där som stöd när de tar sig igenom skolan. Ditt engagemang gör skillnad!

Om du har frågor eller funderingar kontakta oss per mail.

Specifika önskemål eller information: 
Ingen utbildning eller tidigare erfarenhet krävs. Du får en utbildning i hur Läxhjälp Online fungerar. Kunskap inom ett skolämne (t.ex. matte, svenska eller historia) är bra.
Minimiåtagande: 
Som frivillig bör du delta på minst två pass i månaden. Varje pass är på måndagar, klockan 17.00-19.00.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget utförs digitalt.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.