498 volontäruppdrag

Hjälp oss hitta nästa styrelse - Bli en del av vår valberedning!

Röda Korsets Ungdomsförbund, Linköping

Var?Linköping
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Social gemenskap, Övrigt
Vad?Administrativa uppgifter, Förtroende-/styrelseuppdrag, Information och kommunikation

Inför nästa års val av ny styrelse söker Röda Korsets Ungdomsförbund, Linköping, 1-2 ledamöter till valberedningenr. Valberedningens uppdrag är att hitta kandidater till styrelseuppdraget för RKUF Linköping 2021. Arbetet består av att tillsammans med sittande styrelse, se över behovet för föreningen och nå ut till potentiella kandidater genom olika kanaler, det både internt och externt. Detta görs genom att annonsera och marknadsföra styrelsens poster, intervjua sökande, utvärdera och rekrytera, samt presentera en motivation till varför de föreslagna kandidaterna bör väljas in i styrelsen.

Specifika önskemål eller information: 
Utöver ett betydelsefullt jobb, kommer du efter avslutad period som valberedning att ha träffat många trevliga människor och fått inblick i en organisation som du förhoppningsvis vill stanna och engagera dig ytterligare i. Det är spännande att få erfarenhet av att intervjua kandidater, dessutom är det en bra merit att sätta på sitt CV!
Minimiåtagande: 
Valberedningens arbete startar under sena hösten 2020 och pågår fram tills årsmötet i jan/feb 2021 . Beroende på antalet sökande kan arbetsmängden variera under denna period. Men det är upp till valberedningen som grupp att avgöra när, var, hur och hur mycket tid man vill lägga ned på sitt uppdrag.
När och var genomförs uppdraget: 
Valberedningen avgör själva när och var arbetet kommer att utföras, men ca oktober 2020 till februari 2021.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.