529 volontäruppdrag

Kompisgruppen i Örebro söker verksamhetsledare

Röda Korsets Ungdomsförbund, Örebro

Var?Örebro
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Social gemenskap, Sport och hobby
Vad?Information och kommunikation, Kreativa uppdrag, Ledarskap och samordning

Uppdraget innebär att du som verksamhetsledare:

-Leder ett team av frivilliga med planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter
-Ansvarar för planering, schemaläggning och rutiner i verksamheten
-Har delansvar i rekrytering, bemanning, inskolning och frivilligvård
-Har delansvar i finansiering och budgetering av verksamheten

-Ansvar för kommunikation med boende/mötesplatser eller eventuella andra samarbetspartners

Som verksamhetsledare får du för att klara ditt uppdrag:

Utbildning från Röda Korsets Ungdomsförbund (obligatoriskt)
Hjälp och stöttning av såväl lokalföreningsstyrelse och erfaren personal på Röda Korsets Ungdomsförbund.

Verktyg i form av riktlinjer, handböcker, checklistor, etc.

Specifika önskemål eller information: 
Vi söker dig som: • Är en bra ledare • Är van att ta mycket ansvar • Kan arbetsleda och delegera • Kan skapa och införa rutiner • Är en bra och noggrann planerare • Är öppen, lyhörd och tålmodig • Kan inspirera och motivera andra • Med fördel är minst 18 år Det är extra bra om du: • Har varit aktiv i kompisgruppen eller någon av våra andra verksamheter • Har erfarenhet av att leda andra • Erfarenhet från andra föreningar/frivilliguppdrag • Språkkunskaper som tex. arabiska, dari eller somaliska (absolut inget krav)
Minimiåtagande: 
• Uppdraget gäller för minst en termin
När och var genomförs uppdraget: 
Information om plats och tid kommer vi överens om tillsammans.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.