600 volontäruppdrag

RKUF Örebros digital läxhjälp söker frivilliga!

Röda Korsets Ungdomsförbund, Örebro

Var?Örebro
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Corona, Social gemenskap
Vad?Läxläsning, Telefon-/chattjour, Utbildning

Coronaviruset har lett till att ungdomar runt om i landet gör sin skola hemifrån och har mindre tillgång till lärare och kompisar som stöd. Röda Korsets UngdomFörbund (RKUF) består av frivilliga som hjälper ungdomar, och vi vill att alla ungdomar ska klara sin undervisning och sina läxor trots utmaningarna vi ser idag. Därför har vi startat en digital läxhjälpsgrupp i Örebro!

Vad krävs för att bli digital läxhjälpare?

  • Att ha en dator med stabil uppkoppling och webbkamera - läxhjälpen bemannar oftast via textchatt, men ibland så vill ungdomarna använda röst eller kamera också.
  • Att kunna vara med vid ett obligatoriskt utbildningstillfälle (online, ca 3 timmar) där vi går igenom systemet och praktiska saker (som hur kommunikation mellan er i gruppen ska ske).
  • Att ni ska kunna bemanna minst 1-2 pass i månaden på ca 2 timmar/gång (men gärna också vara flexibla och kunna hoppa in om det skulle behövas något extra pass).

Du behöver inte

  • Vara utbildad lärare
  • Kunna allt eller alla ämnen

Som del i läxhjälpsgruppen får du också jobba med andra ungdomar. Varje termin har gruppen en middag, aktivitet eller annat häng, som tack till er som ger er tid till att hjälpa andra. Låter det intressant? Skriv en intresseanmälan nedan!

Specifika önskemål eller information: 
Ingen utbildning krävs. Kunskap i något ämne som tillhör skolundervisning (t.ex. historia, matte eller svenska) är bra. Ett pedagogiskt sätt (man ska inte bara ge svaren!).
Minimiåtagande: 
Frivilliga bör vara redo att jobba med uppdraget minst varannan vecka, 2 timmar. Samt delta på ett (digitalt eller fysiskt) möte i månaden där man planerar bemanning.
När och var genomförs uppdraget: 
Hemifrån eller från vår lokal i Örebro.
Tillgänglighet
Läxhjälpare kan arbeta hemifrån så länge de har dator, stabil uppkoppling och webbkamera. Om du har funktionsnedsättning så hör av dig, så ska vi försöka anpassa arbetet till dig.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.