614 volontäruppdrag

RKUF Örebros digitala läxhjälp söker frivilliga!

Röda Korsets Ungdomsförbund, Örebro

Var?Örebro
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Corona, Social gemenskap
Vad?Läxläsning, Telefon-/chattjour, Utbildning

Coronaviruset har lett till att ungdomar runt om i landet gör sin skola hemifrån och har mindre tillgång till lärare och kompisar som stöd. Röda Korsets UngdomFörbund (RKUF) består av frivilliga som hjälper ungdomar, och vi vill att alla ungdomar ska klara sin undervisning och sina läxor trots utmaningarna vi ser idag. Därför behöver vi dig!

Vad krävs då för att bli digital läxhjälpare?

  • Att ha en dator med stabil uppkoppling och webbkamera
  • Att känna sig bekväm med att ge läxhjälp online, framförallt via chattform eftersom det är vad de flesta väljer
  • Att kunna vara med vid ett obligatoriskt utbildningstillfälle (online, ca 3 timmar) där vi går igenom systemet och praktiska saker (som hur kommunikation mellan er i gruppen ska ske)
  • Att ni ska kunna bemanna minst 1-2 pass i månaden på ca 2 timmar/gång (men gärna också vara flexibla och kunna hoppa in om det skulle behövas något extra pass).

Du behöver inte

  • Vara utbildad lärare
  • Kunna allt eller alla ämnen

Läxhjälp bemannas just nu digitalt och hemifrån pga. Corona. Men i framtiden kommer man kunna sitta tillsammans i vår lokal, så man kan stötta varandra eller bolla frågor. Ta chansen att hjälpa till och träffa andra engagerade, anmäl intresse idag!

Specifika önskemål eller information: 
Ingen utbildning krävs. Kunskap i något ämne som tillhör skolundervisning (t.ex. historia, matte eller svenska) är bra. Ett pedagogiskt sätt (man ska inte bara ge svaren!).
Minimiåtagande: 
Frivilliga bör vara redo att jobba med uppdraget minst varannan vecka, 2 timmar. Samt delta på ett (digitalt eller fysiskt) möte i månaden där man planerar bemanning.
När och var genomförs uppdraget: 
När Örebrogruppen startar så kommer ni få 2 dagar att bemanna i månaden. Passen är 2 timmar långa (19-21) och du förväntas bemanna ett pass månaden (men får självklart bemanna två!)
Tillgänglighet
Läxhjälpare kan arbeta hemifrån så länge de har dator, stabil uppkoppling och webbkamera.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.