503 volontäruppdrag

Brinner du för idrott och barns rättigheter? Bli workshopledare i Uppsala

Röda Korsets Ungdomsförbund, Riks

Var?Uppsala
När?Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Mänskliga rättigheter, Upplysning och folkbildning
Vad?Administrativa uppgifter, Besöksverksamhet, Utbildning

Medspelare är ett annorlunda träningspass med syftar till att ge barn och ledare inom idrottsrörelsen kunskap om Barnkonventionen samt verktyg för att förverkliga barns rättigheter i praktiken. Under passet utvecklar träningsgruppen en taktik för hur de ska göra och fortsätta träna så att de blir proffs på Barnkonventionen. Bakgrunden är att många barn inte känner till barns rättigheter. Det gör inte många vuxna heller, och många ledare tycker att det är svårt att jobba med Barnkonventionen i idrotten. Vem ska då se till att barns rättigheter tillgodoses? Vi tror att en nyckel är att barnen själva blir proffs på sina egna rättigheter. Som frivillig är du den som leder passet/träningen och coachar deltagarna till att forma egna idéer på hur de kan förverkliga Barnkonventionen inom den egna träningsgruppen.

Uppdraget

Uppdraget innebär att du som frivillig tillsammans med ett team av frivilliga:

  • Är delaktig i bokningen av nya pass
  • Ansvarar för att workshopsmaterial och eventuell teknisk utrustning är på plats
  • Bidrar till dokumentation genom att vidareförmedla info till personal efter genomförda träningspass
  • Deltar och leder minst tre pass/halvår
  • Stöttar workshopledargruppen med administrativa uppgifter
Specifika önskemål eller information: 
Som frivillig får du, för att klara ditt uppdrag: Utbildning från Röda Korsets Ungdomsförbund (obligatoriskt), stöd av ditt team av workshopsledare, och möjlighet att delta på kompetensutveckling och andra evenemang som RKUF håller. Vi söker dig som: tycker om att prata inför och leda grupper (eller vill lära dig) och har ett intresse för barnrättsfrågor och idrottsrörelsen. Du kan ta dig an ett uppdrag som sker kvällstid, främst vardagar. Du ska också vilja bidra till ökad kunskap om barn och ungas rättigheter, vara van att ta ansvar, genomför de uppgifter du har fått tilldelat samt ställer dig bakom Röda Korsets Grundprinciper. Du får även gärna vara social och samarbeta bra tillsammans med andra och du ska kunna tala bra svenska. Utbildning kommer vara digital är planerad till den 18 januari, 17.00-20.30.
Minimiåtagande: 
Uppdraget gäller för minst en termin och för minst tre pass (inkl för- och efterarbete tar ett pass c:a 3 h)
När och var genomförs uppdraget: 
Uppsala med omnejd. Alla uppdrag som är utanför görs i samråd med verksamhetsledargruppen om det finns möjlighet.
Tillgänglighet
Vi får bokningar av idrottsföreningar så beroende på vilken förening vi besöker så finns olika möjligheter.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.