572 volontäruppdrag

Gör skillnad för barn och unga i Borlänge

Röda Korsets Ungdomsförbund, Riks

Var?Borlänge
När?Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Integration och asylsökande
Vad?Administrativa uppgifter, Förtroende-/styrelseuppdrag, Ledarskap och samordning

Röda Korsets Ungdomsförbund vill starta upp en ny förening i Borlänge och behöver dig!

Tycker du att Borlänge behöver mer kärlek och respekt? Röda Korsets Ungdomsförbund söker en interimsstyrelse till uppstarten i Borlänge.

Nu kan du påverka starten av en helt ny förening och utveckla fantastiska verksamheter för barn och unga, samtidigt som du träffar andra engagerade personer. Inga förkunskaper eller erfarenheter krävs, det enda kravet är att du är under 31. Din roll i nya föreningen kan vara stor eller liten - du bestämmer själv! RKUFs personal stödjer er hela vägen!

Just nu finns planer på att starta upp en frukostklubb på en högstadieskola i Borlänge, för att ge barn en bättre start på dagen. En av styrelsens uppdrag är att stötta verksamheterna.

Varför ska du engagera dig?

  • Du är med och gör skillnad för barn och unga i Borlänge
  • Du träffar andra likasinnade unga personer i Borlängeområde
  • Du blir en del av en världomspännande rörelse som jobbar för humanitet och allas lika värde
  • Du är med och påverkar för barns rättigheter
  • Du får lära dig mer om föreningsliv, styrelsearbete och utvecklas personligen otroligt mycket!
Specifika önskemål eller information: 
Inga förkunskaper krävs, med nyfikenhet och engagemang i frågorna kommer du långt. Det enda kravet är att du är under 31 år. Alla som engagerar sig i Röda Korsets Ungdomsförbund får utbildning för sitt uppdrag. Det finns bland annat ideologiutbildning och styrelseutbildning. Personal från Röda Korsets Ungdomsförbund finns också med längs vägen, personal har nära kontakt till alla lokalföreningar i landet.
Minimiåtagande: 
Du förväntas delta på utbildningar, i övrigt sätter du själv ramarna för ditt engagemang.
När och var genomförs uppdraget: 
I Borlänge kommun. I och med att detta är en uppstart av en ny förening, finns inga särskilda tider att förhålla sig till ännu.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.