Nationell valberedare

Organisation: 
  • Röda Korsets Ungdomsförbund, Riks
Plats: 
  • Stockholm
  • Stockholm
Ändamål: 
Barn och ungdom​

Tycker du att rekrytering är spännande och vill du påverka RKUF:s framtid? Tycker du dessutom att föreningsdemokrati är viktigt? Sök då till den nationella valberedningen! Inför riksårsmötet 2018 söker vi ledamöter till vår valberedning.

Om uppdraget: I valberedningen kommer du att samordna och driva hela rekryteringsprocessen såsom att utvärdera organisationens behov, utforma kravprofiler och annonser, göra urval, hålla intervjuer och slutligen föreslå kandidater till ledningsuppdrag. Du kommer att utveckla dina sociala och organisatoriska förmågor samtidigt som du får möta människor med många olika kompetenser och bakgrunder. De flesta personer som kandiderar till ideella uppdrag brinner för socialt arbete och har ett starkt engagemang, vilket smittar. Valberedande är ett bra sätt att nätverka.

Till riksårsmötet lägger valberedningen fram ett förslag med lämpliga kandidater till förbundsledamöter, verksamhetsrevisorer och valberedning inför kommande verksamhetsår. Detta förslag presenteras av valberedningen på riksårsmötet och medlemmarna beslutar därefter om det. Detta betyder alltså att valberedningen inte tillsätter förtroendeposterna, men har ett väldigt viktigt arbete för att ta fram lämpliga kandidater.

Som valberedningsledamot väljs du på antingen ett eller två år med tillträde 10 juni.

Vi söker dig som:

Är under 31 år

Som person ser vi att:

- Du är självgående

- Du är bra på att samarbeta

Det är meriterande om du:

- Har erfarenhet av rekrytering

- Har erfarenhet av kommunikation

- Har erfarenhet av idéburen/ideell organisation

När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppdraget är nationellt. Möten hålls varannan månad. Valberedningen beslutar gemensamt var mötena ska hållas. Möjlighet att delta digitalt finns. Vi ser det som en tillgång att ha nationell spridning bland våra förtroendeposter.
Specifika önskemål eller information: 
Senast den 1 mars vill vi ha in din intresseanmälan. På riksårsmötet i Halmstad 8-10 juni, beslutas om valberedningens förslag röstas igenom.
Minimiåtagande: 
4 h/månad.
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.