Stå upp för de unga och var med och starta upp RKUF i Skellefteå

Organisation: 
  • Röda Korsets Ungdomsförbund, Riks
Plats: 
  • Västerbotten
  • Skellefteå
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Mänskliga rättigheter

Unga i Skellefteå behöver någon som står upp för dom. Vi behöver dig som kan Skellefteå och ungas liv för att hjälpa till att starta en ny förening och utveckla så bra verksamheter som möjligt. Inga förkunskaper eller erfarenheter krävs. Din roll kan vara stor eller liten - Bestäm själv! Enda kravet för att sitta i styrelsen är att du är under 31 år. RKUFs personal stödjer er hela vägen!

Här kommer några exempel på hur du kommer kunna engagera dig i Skellefteå!

-Vara med i interimsstyrelsen som har uppgift att hitta lämpliga styrelsemedlemmar och ansöka om uppstart av föreningen. (ingen tidspress!)

-Vara med i styrelsen (3-7 styck): ordförande, kassör eller en ledamot som kan ha lite olika ansvarsområden t.ex. medlemsvård, rekrytering, kommunikation, dom olika verksamheterna, utbildningar, eventansvarig osv. (2-3 tim/veckan plus utbildning)

-Sitta med i valberedningen- ge förslag på styrelsemedlemmar som väljs in på Föreningsårsmötet. (intensivt arbete innan Föreningsårsmötet plus utbildning)

-Du kan vara verksamhetsledare som är med och leder en verksamhet. (2 tim/veckan, utbildning och rekrytering)

-Bli medlem- det är helt gratis! Du behövs i hejarklacken!

Vad går styrelsens arbete ut på?

Styrelsens arbete går ut på att värva och vårda föreningens medlemmar, söka pengar externt, hålla kontakt med personalen och stödja verksamheterna som är kopplade till föreningen. Tanken är att vi ska starta upp verksamheter i Skellefteå som stödjer unga i asylprocessen, t ex kompisgrupper. En förening kan ha allt från 1 till ungefär 10 verksamheter. Just nu är Kompisgrupper kopplade till RKC (Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade).

Hur vet aktiva vad de ska göra?

-Alla får utbildning! Ideologiutbildning, styrelseutbildning, kassörutbildning, verksamhetsledarutbildning, verksamhetsspecifika utbildningar!

-Personal från RKUF finns med er hela vägen. Vi har nära kontakt till alla våra lokalföreningar.

-Stadgar styr vad föreningarna ska göra, och RKUF har andra dokument om vad vi står för.

-På hemsidan finns det mycket bra och samlad information om vad RKUF står för och vad vi gör: rkuf.se

När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppstart hösten
Specifika önskemål eller information: 
Varför ska du engagera dig? - Du kan göra skillnad lokalt! - Träffa andra likasinnade unga personer i Skellefteå-området! - Att engagera sig ska inte kosta något! - Du får utbildningar och stöd hela vägen. - Du är under 31 år. Vill du veta mer? Skicka in en intresseanmälan i formuläret nedan.
Minimiåtagande: 
En termins engagemang
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.