Vill du bidra med ökad förståelse, tolerans och respekt bland människor

Organisation: 
  • Röda Korsets Ungdomsförbund, Riks
Plats: 
  • Västerbotten
  • Skellefteå
Ändamål: 
Integration och asylsökande
Mänskliga rättigheter
Social gemenskap

Vi söker dig som är intresserad av att göra en insats för unga vuxna (18-25) i Skellefteå och som tycker om att jobba med människor. Under hösten 2018 ska RKUF starta upp kompisgruppverksamhet kopplade till RKC Skellefteå (Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade). RKC möter bland annat människor med trauma av olika slag. Det kan vara någon som väntar på besked om uppehållstillstånd, som blivit uppskriven i ålder eller fått avslag. En viktig del i att kunna må bättre är att ha ett regelbundet socialt sammanhang att tillhöra och få möjligheter till nya perspektiv genom möten, samtal och upplevelser.

Du får utbildning av oss för att få den kunskap och de verktyg du behöver för att genomföra ditt uppdrag. Tänk även på att du som frivillig är en del av många aktörer som ansvarar för de unga vuxnas välmående - Hänvisa vidare vid behov!

Vad innebär det att engagera sig inom kompisgruppen?
Du kan engagera dig på två olika sätt :
1. Frivillig: Du ställer upp med din tid i Kompisgruppen, fungerar som en positiv förebild och hjälper verksamhetsledarna med praktiska saker som tex. planering och genomförande.

2. Verksamhetsledare (minst 2 st): Innebär lite mer ansvar kring planering, sköta kontakten med den lokala RKUF-styrelsen samt se till att kommunikationen mellan frivilliga fungerar. Vi ser gärna att du är engagerad och öppen med god förmåga att samarbeta med olika människor. De fasta rutinerna finns redan på plats, men som verksamhetsledare kan du även vara med och förbättra och vidareutveckla verksamheten.

Vill du veta mer? Skicka in en intresseanmälan i formuläret nedan.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppdraget kommer ske på kvällstid/helg.
Specifika önskemål eller information: 
Du ska tycka om att möta nya människor med olika erfarenheter och bakgrunder. Du är 18 år eller äldre. Du får obligatorisk utbildning av oss på ungdomsförbundet.
Minimiåtagande: 
Cirka 1 kväll i veckan, minst 1 termins engagemang + utbildning
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.