592 volontäruppdrag

Förtroendeuppdrag valberedning RKUF Umeå

Röda Korsets Ungdomsförbund, Umeå

Var?Umeå
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Mänskliga rättigheter, Social gemenskap
Vad?Förtroende-/styrelseuppdrag, Ledarskap och samordning

Valberedningen har en central roll i en ideell förening. Deras främsta arbetsuppgift är att ge förslag på nya förtroendevalda, som ledamöter till förbundsstyrelsen och organisationens verksamhetsrevisorer. Att tala med medlemmar och styrelseledamöter om deras syn på styrelsens förmåga att leda föreningen är en viktig del av valberedningens arbete.

Vi söker nu dig som vill vara en del av valberedningen för RKUF Umeå. Valberedningen kommer att bestå av minst två personer som tillsammans ansvarar för att sköta nominering till styrelse-, revisor- och valberedningsposter. I valberedningens uppgifter ingår att hitta lämpliga kandidater till ovannämnda poster, intervjua dessa och sedan lämna ett förslag på nominerade till årsmötet. Du rekryterar som du önskar; på sociala kanaler, kanske bland drivna bekanta eller annonser här på Volontärbyrån och Röda Korset.

Specifika önskemål eller information: 
För att vara aktuell för uppdraget ska du stå bakom Röda Korset Ungdomsförbundets värderingar, vara ansvarsfull och inställd på att fullfölja ditt uppdrag, samt ha en vilja att hitta en väl fungerande grupp av förtroendevalda bland såväl nya som gamla förmågor. Du behöver ingen tidigare erfarenhet men skall tycka att det är kul med rekrytering. Det är meriterande om du förstår vad arbetet inom styrelse innebär eller är/har varit aktiv i en styrelse. Inför uppdraget som valberedare finns material från digital utbildning att tillgå. Det finns ingen nedre åldersgräns men däremot får man inte har fyllt 31 år för ett förtroendeuppdrag i RKUF. För att sitta i valberedningen behöver du också vara medlem i RKUF, som är gratis hela 2020!
Minimiåtagande: 
Valberedningen har frihet att lägga upp sitt arbete efter egna önskemål och tankar och fördela sin tid efter önskemål. Du bör dock räkna med att kunna lägga ner tid framförallt under hösten och lämna förslag på kanditdater skriftligt till styrelsen en vecka innan årsmötetshandlingarna skickas ut till RKUF Umeås medlemmar.
När och var genomförs uppdraget: 
Valberedningens arbete startar ursprungligen under våren 2020 och avslutas i och med årsmötet som hålls mitten av februari 2021. Uppdraget kräver att du bor i Umeå eller har möjlighet att lätt ta dig till Umeå.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.