726 volontäruppdrag

Verksamhetsledare till Läxhjälpen Umeå

Röda Korsets Ungdomsförbund, Umeå

Var?Umeå
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Social gemenskap
Vad?Administrativa uppgifter, Ledarskap och samordning, Läxläsning

Alla barn och unga ska ha samma möjligheter att klara sin skolgång. Genom Röda Korset Ungdomsförbunds Läxhjälp Online får barn och unga inte bara hjälp med sina läxor, utan de blir även sedda och uppmärksammade, samt får känna sig viktiga och lyssnade på. Läxhjälpen är en trygg mötesplats för barn och unga i Umeå. Vi har gratis Läxhjälp för de som går i klass 1 - 9 och för de som går på gymnasiet. Varje vecka kommer runt 20 barn och ungdomar till vår läxhjälp.

Som verksamhetsledare ansvarar du för verksamheten. Det innebär bland annat att se till att:
- Driva läxhjälpen och de frivilliga i verksamheten.
- Ge tydliga instruktioner och uppdragsbeskrivningar till frivilliga.
- Ge stöd till de frivilliga och jobba med en bra sammanhållning i gruppen.
- Dokumentera verksamheten, till exempel genom att föra loggbok, och regelbundet rapportera till styrelsen om vad som sker i verksamheten och gruppen, genom att vara med på möten styrelsen kallar till.

Som verksamhetsledare får du, för att klara ditt uppdrag:
- Utbildning från Röda Korsets Ungdomsförbund.
- Hjälp och stöttning av såväl lokalföreningsstyrelse som erfaren personal på Röda Korsets Ungdomsförbund.
- Verktyg i form av riktlinjer. checklistor, etc.

Hoppas du vill ta denna chans att stötta barn och unga i Umeå samt få en otrolig erfarenhet att lägga till på ditt CV!

Specifika önskemål eller information: 
Vid intresse kommer du får mer information från RKUF Umeås styrelse som stöttar dig hela vägen i din roll som verksamhetsledare! Blivande läxhjälpare bör visa upp ett utdrag ur belastningsregistret för arbete med barn.
När och var genomförs uppdraget: 
Innan Covid-19 träffades vi tisdagar och torsdagar kl. 18-20 i en lokal på Språkgränd 1 i Umeå. Vi hoppas att kunna ha ett liknande upplägg till hösten när vi startar igång igen.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.