503 volontäruppdrag

RKUF Uppsala söker workshopledare för Medspelare

Röda Korsets Ungdomsförbund, Uppsala

Var?Uppsala
När?Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Mänskliga rättigheter, Upplysning och folkbildning
Vad?Ledarskap och samordning, Utbildning

Medspelare är en workshop där Röda Korsets Ungdomsförbund utbildar aktiva inom idrott i hur de kan förverkliga Barnkonventionen. Nyckeln är att barnen själva blir proffs på sina rättigheter. Just nu söker vi i RKUF Uppsala personer som är intresserade av att bli antingen workshopledare eller verksamhetsledare för Workshopledargruppen. Du behöver ingen tidigare erfarenhet!

Som workshopledare utbildar du olika idrottsföreningar i Uppsala (och eventuellt Stockholm) om barnkonventionen. Workshopledargruppen är en ny verksamhet i Uppsala kommer inkludera två olika slags workshops “Medspelare” och “På flykt”, det kommer alltså ske ett samarbete mellan båda workshops. Så ta chansen att vara del av att forma en helt ny verksamhet i Uppsala och bidra till att barnkonventionens idéer sprids inom idrottsrörelsen!

Medspelare är en annorlunda träning där utbildare från Röda Korsets Ungdomsförbund håller en workshop. Passet är utformat efter en träningstid och vi vänder oss till lag eller träningsgrupper från 6 år och uppåt. De unga idrottarna lär sig om sina rättigheter i Barnkonventionen och hur de kan förverkliga den genom sin idrott. Idrottarna får avslutningsvis ett diplom som lyfter att de är Medspelare. Lagets tränare får också stöd i hur de kan fortsätta att arbeta med barnens rättigheter i sitt ledarskap.

Specifika önskemål eller information: 
Ingen tidigare erfarenhet krävs. Krav på språkkunskap är svenska då workshopen hålls på svenska.
Minimiåtagande: 
Det beror på säsong och efterfrågan men räkna med minst ett pass i månaden, alltså några timmar.
När och var genomförs uppdraget: 
Tid och plats varierar mellan varje workshoptillfälle. Främst Uppsala men eventuellt Stockholm och kvällstid.
Tillgänglighet
Då platsen kan variera så kan vi inte tyvärr inte kontrollera tillgängligheten. Våra lokaler där möten genomförs har dock tillgänglig entré, WC och allergihänsyn.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.