503 volontäruppdrag

RKUF Uppsala söker workshopledare för rollspelet På Flykt

Röda Korsets Ungdomsförbund, Uppsala

Var?Uppsala
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Mänskliga rättigheter, Upplysning och folkbildning
Vad?Ledarskap och samordning, Utbildning

På Flykt är ett rollspel som är framtaget för att skapa diskussion och väcka tankar kring hur det kan vara att tvingas lämna sitt hemland och ge deltagarna en konkret upplevelse av några av de situationer en flykting ställs inför. Rollspelet hålls med en grupp som har bokat ett pass och simulerar situationer som kan uppstå om en tvingas fly från sitt land mot en okänd framtid.

Just nu söker vi i Uppsala personer som är intresserade av att bli workshopledare. Du behöver ingen tidigare erfarenhet! Som workshopledare leder du rollspelet för skolelever och andra intresserade runt om i Uppsala (och eventuellt Stockholm) tillsammans med andra frivilliga. Det är en ny verksamhet i Uppsala och Workshopledargruppen i Uppsala kommer inkludera två olika slags workshops “Medspelare” och “På flykt”, det kommer alltså ske ett samarbete mellan båda workshops. Så ta chansen att vara del av att forma en helt ny verksamhet i Uppsala och öka förståelsen för vad det kan innebära att vara på flykt!

På Flykt är inte teater, istället handlar det om att ge deltagarna en chans att leva sig in i en annan människas verklighet – en verklighet av att tvingas fly från sitt hem. Som frivillig workshopledare är du med och för deltagarna genom deras flykt. Det är också du som agerar migrationsverk och för en avslutande diskussion om migrationsströmmar i världen, samt belyser asyl som en mänsklig rättighet. Ni är alltid minst två workshopledare som håller i passet tillsammans. Varje speltillfälle varar i ca 2 timmar och du skriver själv upp dig på spel som funkar för dig i form av tid och plats.

Specifika önskemål eller information: 
Ingen tidigare erfarenhet krävs. Krav på språkkunskap är svenska då workshopen hålls på svenska.
Minimiåtagande: 
Det beror på säsong och efterfrågan men räkna med minst ett pass i månaden, alltså några timmar.
När och var genomförs uppdraget: 
Tid och plats varierar mellan varje workshopstillfälle. Främst Uppsala men också eventuellt Stockholm. Både dagtid och kvällstid.
Tillgänglighet
Då platsen kan variera så kan vi inte tyvärr inte kontrollera tillgängligheten. Våra lokaler där möten genomförs har dock tillgänglig entré, WC och allergihänsyn.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.