689 volontäruppdrag

Hjälp oss rekrytera månadsgivare

Salta Friends Foundation Insamlingsstiftelse

Var?Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Social gemenskap, Övrigt
Vad?Insamling

Stiftelsen Salta Friends Foundation välkomnar dig som vill hjälpa utan att ge pengar. Stöd stiftelsen och dess arbete med ditt frivilliga arbete och bli rekryterare av månadsgivare!

Salta Friends Foundation är en nystartad, ideell insamlingsstiftelse vars syfte är att stödja och synliggöra personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Stiftelsen befinner sig i en fas där ideellt arbete är av avgörande betydelse. Utan gåvor, bidrag och donationer från privatpersoner och företag är ingenting av det som stiftelsen vill göra utifrån sin stadgar möjligt. Därför är vi i stort behov av din hjälp.

Stötta vårt arbete genom att rekrytera månadsgivare via telefon eller på annat sätt.

Specifika önskemål eller information: 
Alla är välkomna och särskilt du som har egen funktionsnedsättning eller erfarenhet därav. Kansliet förser dig med den information och kunskap du behöver i sann "Salta-Anda"*. Bli en del av Saltas vänkrets!
Minimiåtagande: 
Minst 5 timmar per månad och helst mer.
När och var genomförs uppdraget: 
På distans, hemma eller här på kansliet.
Anmäl intresse

Anmäl intresse