722 volontäruppdrag

Rekrytera månadsgivare

Salta Friends Foundation Insamlingsstiftelse

Var?Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Social gemenskap, Övrigt
Vad?Insamling

Stiftelsen Salta Friends Foundation välkomnar dig som vill hjälpa till på annat sätt än med pengar. Hjälp stiftelsen med din frivilliga insats och bli rekryterare. Hjälp oss att via telefon eller på annat sätt att rekrytera månadsgivare till stiftelsens fonder.

Salta Friends Foundation är en nystartad, ideell insamlingsstiftelse vars syfte är att stödja och synliggöra personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Stiftelsen befinner sig i en fas där ideellt stöd är av avgörande betydelse. Stiftelsen arbetar utifrån sina stadgar med olika projekt för att stödja personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Ingenting av detta är möjligt utan gåvor och donationer från privatpersoner och företag.

Specifika önskemål eller information: 
Alla är välkomna och särskilt du med egen funktionsnedsättning eller erfarenhet därav! Toppen om du talar engelska förutom svenska, men inget krav. Stiftelsen kansli bidrar med all nödvändig information och kunskap i sann Salta-Anda*. Du blir inte ensam utan en del i ett gäng Salta-vänner.
Minimiåtagande: 
Det kommer vi överens om!
När och var genomförs uppdraget: 
Hemma, på distans eller här på kansliet.
Anmäl intresse

Anmäl intresse