720 volontäruppdrag

Välgörenhetsinsamlare - Charity fundraiser

Salta Friends Foundation Insamlingsstiftelse

Var?Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Social gemenskap, Övrigt
Vad?Administrativa uppgifter, Insamling

Hjälp oss med kapitalanskaffning för att stödja personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Salta Friends Foundation är en nystartad, ideell insamlingsstiftelse vars syfte är att stödja och synliggöra personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Stiftelsen befinner sig i en fas där ideellt stöd i form av kompetens inom kapitalanskaffning är av stort behov. Vi tänker oss relationer till andra stiftelser, myndigheter och organisationer hos vilka det är möjligt för Salta Friends Foundation att söka stöd för vårt arbete.

Du som är eller har varit verksam inom området fundraising, och känner att du vill bidra på annat sätt än med pengar till att genom ditt arbete stödja denna utsatta grupp, personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga, välkomnas till detta genom volontärarbete i stiftelsens namn.

Specifika önskemål eller information: 
Erfarenhet av kapitalanskaffning, kontakter med myndigheter, stiftelser och fonder kan vara till fördel för att ge sig i kast med att stödja stiftelsen i detta sammanhang. Stiftelsens kansli bidrar naturligtvis med nödvändig information och underlag samt finns fullt tillgänglig då detta volontäruppdrag förutsätter nära dialog.
Minimiåtagande: 
2 timmar per vecka.
När och var genomförs uppdraget: 
Gärna på distans och de tider som passar dig. Bor du i Stockholm och vill sitta på vårt kansli, går det också utmärkt.
Tillgänglighet
Stiftelsen arbetar för personer med funktionsnedsättning och välkomnar gärna, men inte endast, just personer med funktionsnedsättning som volontärer i vårt gäng!
Anmäl intresse

Anmäl intresse