SCHYSST!

SCHYSST! är en nystartad ideell, partipolitiskt och religiöst obunden verksamhet inom Kvinnojouren Sigtuna, som främst riktar sig till ungdomar mellan 12-22 år. Vi bedriver vårt arbete utifrån verksamhetens två delar; stödverksamhet samt utåtriktat arbete.

Stödverksamhet; Vi erbjuder ungdomar stöd genom vår chatt och mail dit ungdomar kan vända sig med frågor, funderingar eller olika problem. Vi agerar stöd men ger inte råd till ungdomarna. Istället arbetar vi för att ungdomarna själva ska komma fram till egna lösningar på de problem som tas upp med oss genom att ställa öppna frågor och tillhandahålla olika perspektiv samt hänvisa ungdomen vidare.

Utåtriktad verksamhet: Vi arbetar utåtriktat och kreativt med ungdomar genom att anordna aktiviteter, temakvällar och diskussionsgrupper, vilket bidrar till att skapa sammanhang och gemenskap som stärker ungdomarna. Vi arbetar även våldspreventivt genom att sprida information till olika instanser samt hålla föreläsningar i skolor kring frågor om exempelvis våld, samtycke, sexuella övergrepp, porr, normer, machokultur samt heder.