606 volontäruppdrag

Skaffa en mer spännande fritid - bli scoutledare

Scouterna, Katrineholms Scoutkår

Var?Katrineholm
När?Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Miljö och natur
Vad?Ledarskap och samordning

Att vara scoutledare innebär att tillsammans i ett ledarteam med vuxna och äldre ungdomar planera och genomföra scoutaktiviteter för en grupp scouter (barn/ungdomar), en scoutavdelning, i en av våra åldersgrupper. Aktiviteterna handlar ofta om friluftsliv i någon form, men även till exempel hantverk och samarbete. Scouterna kännetecknas av att vi gör många olika aktiviteter, anpassade efter våra olika åldersgrupper. Ledarteamet har en viss frihet att tillsammans med scouterna utforma aktiviteterna inom ramen för det som är "scouting". Viss gemensam planering görs också tillsammans med övriga ledarteam i scoutkåren för att skapa sammanhang och utveckling, en "blå tråd" i verksamheten. De viktigaste gemensamma nämnarna är att vi har en egen "pedagogik" som vi kallar scoutmetoden, och att vi vill ge scouterna en allsidig utveckling som gör dem "redo för livet".

En scoutavdelning består normalt av upp till 24 barn/ungdomar som delas in i mindre grupper om 5-7 scouter - patruller. En stor del av aktiviteterna görs i patrullen med stöd av de vuxna ledarna. Patrullen, den lilla gruppen, är en viktig del i scoutmetoden, tillsammans med bland annat friluftslivet och "learning by doing" (lära genom att göra). Även om friluftslivet är en viktig del i scouting har vi även lokaler där en del aktiviteter genomförs inomhus.

Våra åldersgrupper är spårarscouter (8-9 år), upptäckarscouter (10-11 år), äventyrarscouter (12-14 år) och utmanarscouter (15 år och uppåt).

För barn upp till 7 år har vi en prova på-verksamhet i familjescouterna, där barn och förälder/vuxen deltar tillsammans och där de vuxna ordnar aktiviteterna för och med sina barn.

Specifika önskemål eller information: 
Lära genom att göra - "learning by doing" - är en del av scoutmetoden (scoutings pedagogik) och den gäller även för ledare. Därför lär du dig i första hand det du behöver kunna genom samarbetet i ledarteamet. Så snart vi har kommit överens om ditt engagemang blir du del i ett ledarteam för en scoutavdelning. Utbildningen "Trygga Möten" är obligatorisk för alla scoutledare. Den genomförs som en webbutbildning och du kan göra dem själv eller tillsammans i en grupp någon gång under de första månaderna som ledare. Den här utbildningen tar normalt 1-2 timmar att genomföra. Därutöver erbjuds kortare introduktionsutbildning någon/några kvällar samt möjlighet att delta i ledarutbildningar på helgtid. Som scoutledare förväntas du dela Scouternas värderingar och du förväntas också bli medlem i scoutkåren (föreningen). Ideellt engagerade ledare betalar en medlemsavgift på 100kr per termin (225kr för de barn/ungdomar som deltar i verksamheten).
Minimiåtagande: 
Scoutavdelningen har möte en kväll varje vecka från månadsskiftet augusti/september till och med maj med uppehåll under skolloven. Helgaktiviteter förekommer en eller flera gånger per termin. Som ledare förväntas du delta i avdelningens aktiviteter så ofta du har möjlighet, liksom i planeringsträffar.
Adress: 
Scoutgården,Stalls Backe, Eriksbergsvägen 25B)
64132 Katrineholm
När och var genomförs uppdraget: 
Katrineholms Scoutkår har huvuddelen av sina aktiviteter på Scoutgården vid Stalls Backe, men även vid Scoutstugan vid Forssjösjön. Ibland förekommer aktiviteter på andra platser. Scoutavdelningen har normalt möten en kväll varje vecka (1,5-2 timmar) under terminstid, och dessutom vissa helgaktiviteter, ibland med övernattning. Varje sommar deltar vi i något läger under 4-8 dagar. Ledarteamet träffas ibland för planering av aktiviteterna, och det förekommer även gemensamma aktiviteter för alla ledare i scoutkåren. Vi har olika avdelningar som träffas alla vardagskvällar, och vilken avdelning/veckodag du blir ledare på kommer vi överens om tillsammans beroende på när du är tillgänglig och vilka behov som finns.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.