SeniorNet Malmö

SeniorNet Malmös logotyp

SeniorNet Malmö är en ideell förening vars syfte är att förhindra digitalt och socialt utanförskap. I Sverige har utvecklingen av IT kommit långt och det blir allt svårare vara utan datorkunskaper. De äldre blir genom detta en mycket utsatt grupp och i den situationen har vår förening valt att försöka hjälpa till att utbilda våra seniorer. I grunden är det en fråga om demokrati och digital delaktighet.