Är du en engagerad person som vill bidra till integration?

Organisation: 
  • Sensus studieförbund, Stockholm-Gotland

Vill du vara en viktig del av den stora samhällsutmaning vi står inför? Trivs du i sociala miljöer, gillar att lära ut och har några timmar i veckan över som du vill göra något roligt på? Då är det dig vi söker.

Nu startar vi studiecirklar för personer i asylprocess med LMA-nummer, dvs. nyanlända som ännu inte fått uppehållstillstånd. Vi vill tillsammans med dig skapa studiecirklar som ska bidra till kunskaper i svenska, bidra till att skapa meningsfull väntan och därmed underlätta etablering i det svenska samhället.

​Målet är att deltagaren ska lära sig grunderna i svenska språket så att denne kan göra sig förstådd och förstå andra i olika vardagliga situationer.

Du får en introduktion och kommer lära dig mycket på vägen. ​Både om dig själv och om andra.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Sensus studieförbunds lokaler vid Slussen i Stockholm Måndagar, onsdagar och fredagar, tre timmar per tillfälle. Morgon, eftermiddag eller kväll.
Specifika önskemål eller information: 
Vi vill gärna att du har goda kunskaper i svenska och om den svenska kulturen och samhället. Du kommer att genomgå introduktion och cirkelledarutbildning på Sensus studieförbund.
Minimiåtagande: 
Vi ser gärna att du håller i en helt egen kurs på trettio timmar fördelat på tio tillfällen tillsammans med en volontärkollega.
Adress: 
Slussen, Peter Myndes backe 3
11646 Stockholm
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.