583 volontäruppdrag
Maria Alsander och Gunilla Yhuel Sätterberg i TV4:s nyhetsmorgon

Volontärbyrån delar ut utmärkelsen Årets volontär för att uppmärksamma det ideella engagemanget i Sverige. Vinnaren koras på FN:s Internationella frivilligdag den 5 december. Årets volontär 2018 blev Gunilla Yhuel Sätterberg, engagerad i SeniorNet Botkyrka.

-En halv miljon personer står utanför vårt digitala samhälle, och de flesta av dem är äldre, säger Gunilla. Jag vill bidra till att minska den siffran, eftersom kunskap om datorer, mobiler och sociala medier kan öppna en helt ny tillvaro för de äldre, där de kan hålla kontakt med vänner och familj och sköta vardagsbestyr som att betala räkningar. SeniorNet handlar inte bara om att lära sig tekniken, vi är väldigt mycket en social träffpunkt också, och det är viktigt för att bryta isolering och ensamhet. Det är fantastiskt att genom utmärkelsen Årets volontär få möjlighet att belysa frågan om äldres digitalisering, som ligger mig mycket varmt om hjärtat.

-Gunilla är en fantastisk representant för alla ideellt engagerade i Sverige, säger Maria Alsander, verksamhetsledare Volontärbyrån. Vi fastnade för beskrivningen av hennes personliga egenskaper, att hon sprider positiv energi och glädje omkring sig, samtidigt som hon genom konkret verksamhet hjälper äldre att stärka sin digitala kunskap. Årets volontär ger oss chans att i dag på Frivilligdagen sätta ljus på det enastående starka engagemang som finns i Sverige.

Se inslaget TV4 Nyhetsmorgon: Årets volontär: "Jag öppnar världar för människor".

Läs mer om Gunilla här i Mitt i Botkyrka: https://mitti.se/nyheter/skola/seniornet-botkyrka-gunilla-yhuel-satterbe...

Läs mer om Gunilla i vårt pressmeddelande och följ Facebook och Instagram för fler nyheter om ideellt engagemang.

Volontärbyråns motivering: 

Gunilla bidrar genom sitt engagemang på ett innovativt sätt till att minska det digitala utanförskap som många äldre lever i. Gunilla tar strid för det hon tror på och vill aktivt förändra och förenkla för äldre att kunna delta i dagens digitala samhälle. Hon leder kurser och cirklar med stor entusiasm och har hjälpt och inspirerat många äldre genom åren. Gunilla bidrar ständigt med nya idéer och har bland annat startat en ny verksamhet som kallas Mobiljunta, där äldre träffas och hjälper varandra med sina smarta telefoner och surfplattor. Gunilla är alltid glad och positiv och har en suverän pedagogisk förmåga. Hon är lättsam och rolig och mycket uppskattad i sin förening. Som Årets volontär är Gunilla en sann inspiratör och en fantastisk representant för Sveriges tre miljoner ideellt engagerade!

NY RAPPORT
Det ideella engagemanget är påfallande högt och stabilt, och mer än hälften av den vuxna befolkningen engagerar sig ideellt. Dessutom har antalet timmar människor engagerar sig ökat, från 15 timmar i månaden i snitt till hela 18 timmar i månaden.
NY UTBILDNING I STOCKHOLM
Utbildningen för dig som vill fördjupa din kunskap inom volontärsamordning och utbyta erfarenheter med andra organisationer som arbetar med målgruppen äldre. Kostnadsfri utbildning för föreningar inom Stockholm stad med start 20 oktober.
Ta del av Volontärbyråns inspelade webbinarier och utbildningar med fokus på omställningen föreningar gjort iom coronapandemin.