458 volontäruppdrag

Ensamhet är ett brett begrepp och det finns många nyanser av ensamhet beroende på hur man är som person. Trots att ensamheten är så vanlig finns det ett stigma och många upplever att det är skamfyllt att berätta om sina känslor av ensamhet. Det vill vi ändra på.

Ingen är ensam om att känna sig ensam

Ensamhet är vanligare än vad många tror. En undersökning från 2019 visar att sex av tio personer ibland eller ofta känner sig ensamma. Av dessa upplever tre av tio personer att ensamheten är ett problem. Var tionde person saknar en nära vän.

Känslan av ensamhet är oftast vanligare vid storhelger och andra sammanhang som människor samlas kring. Många tycker även att det är jobbigt att äta själv, gå på bio eller andra event. Det är lättare att hamna i ensamhet i samband med att man flyttar, går i pension, separerar från en partner eller förlorar en nära anhörig.

Ensamheten kan vara frivillig eller ofrivillig. Vissa trivs med att vara själva och behöver inte så mycket social interaktion medan andra har ett större behov av andra personers närhet. Känslan av ensamhet innebär inte nödvändigtvis att du lever själv och inte umgås med någon. Även personer som lever med en partner, i en familj eller har många vänner kan känna sig ensamma.

Tre typer av ensamhet

  • Existentiell ensamhet – vi känner att våra innersta tankar och känslor inte går att dela, att ingen verkligen lyssnar eller förstår.
  • Social ensamhet – man saknar band till vänner och bekanta som man känner samhörighet med eller kan anförtro sig åt.
  • Emotionell ensamhet – man saknar en kärlekspartner som man kan anförtro sig åt på djupet.

Är ensamhet farligt?

Ja, det kan låta alarmistiskt men forskning visar att det finns kopplingar mellan känslan av ensamhet och ohälsa.​ Personer som är ensamma har ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och demens. Risken för psykiska problem ökar också. Ensamhet är dubbelt så farligt som fetma och lika skadligt som alkoholism och att röka 15 cigaretter om dagen. Därför är det viktigt att uppmärksamma ensamhet och arbeta förebyggande så att så få som möjligt hamnar i det.

Så kan du bryta ensamheten

Det är lätt att känna hopplöshet och att situationen är tung och omöjlig att förändra. Ensamhet är ingen egenskap utan ett tillstånd som går att bryta. Ett bra sätt är att hitta ett engagemang baserat på ett intresse.​
Nio av tio upplever att deras ideella engagemang skapar mening och gemenskap. Att bli volontär i en förening kan vara ett bra första steg för att träffa nya personer och lära känna nya vänner.

Är du osäker på hur du ska göra för att bryta ensamheten?

En handlingsplan för hur en individ kan göra för att bryta sin ensamhet kallad EASE.

  • Extend yourself. Ta första steget till kontakt genom att hälsa, småprata och ha ögonkontakt med andra människor.
  • Action plan. Fundera ut sammanhang där du kan träffa likasinnade och sök dig till dem, exempelvis en kör eller förening.
  • Selection. Välj vilka du vill bli vän med och investera i detta fåtal.
  • Expect the best. Utgå från att människor omkring dig vill dig väl.

På Volontärbyrån samlar vi uppdrag från hela Sverige och du kan söka efter var du bor och vad du tycker om att göra. Att engagera sig ideellt skapar nya relationer och gemenskaper som håller över år. Allt börjar med en kontakt.

Klicka här för att se alla volontäruppdrag.

Hur hjälper jag någon som är ensam?

Ensamhet är ingen egenskap utan ett tillstånd som går att bryta. Gemenskap är något som visat sig väldigt effektivt för att hjälpa personer ur sin ensamhet. Om du vet eller misstänker att en person känner sig ensam kan du bjuda med personen att vara med på en aktivitet, besöka personen eller tipsa personen om att engagera sig i en förening. Det finns grupper specifikt för den som vill dela sina upplevelser av ensamhet, som exempelvis Anonyma Ensamma. 

Vill du lära dig mer om ensamhet?

Här är några värdefulla länkar och artiklar.

Vårdguiden 1177.

WSP:s ensamhetsstudie 2019

Statistiska Centralbyrån

Ensamhet - Ett hot mot vår hälsa (Karolinska Institutet)