768 volontäruppdrag

Volontärbyråns seminarium där vi lyfter olika inspirerande exempel på vad som gjorts för målgruppen äldre och hur organisationerna ställt om sin verksamhet under pandemin. Vi tar också upp hur volontärer engagerat sig för ensamma äldre under pandemin på ett nytt sätt.

Den ofrivilliga ensamheten bland äldre var redan före pandemin en samhällsutmaning, och organisationer och volontärer gjorde viktiga insatser för att bryta ensamheten. Dessvärre har det senaste året satt stopp för mycket ideell verksamhet och äldre har ofta behövt leva helt isolerade. Tack vare att många organisationer har kunnat ställa om sina verksamheter och anpassat dem har volontärer ändå kunnat engagera sig för äldre – fast på ett nytt sätt.

Under den här digitala föreläsningen lyfter vi olika inspirerande exempel på vad som gjorts för målgruppen äldre. Digitalhjälpen, Röda Korset och Södermalms Frivilligcentral Viljan berättar om hur de har ställt om sina verksamheter under året och hur det har gått att ställa om till helt nya förutsättningar.