768 volontäruppdrag

Volontärbyrån ingår i ett idéburet offentligt partnerskap med Stockholms stad för att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre.

Genom att främja en utveckling där fler stockholmare vill engagera sig för äldre, samt stötta ideella föreningar som arbetar med äldre kring hur de kan rekrytera fler volontärer till sina verksamheter vill Volontärbyrån och Stockholms stad minska ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa bland målgruppen. Det gör vi genom att ingå samverkan med olika organisationer runt om i staden, arrangera utbildningar samt samordna nätverksgrupper. Läs mer om aktuella aktiviteter nedan.

Har du frågor om projektet?

Arbetar du med målgruppen äldre inom Stockholms stad och vill samverka eller om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig projektledare Susanne Nielsen eller 0734-22 74 32

Aktiviteter

Nätverk

Volontärbyrån arrangerar nätverksträffar 1 gång/månad för organisationer som arbetar för eller med äldre inom Stockholms stad. Nätverket är ett erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan organisationer och Volontärbyrån ger råd, stöttning och tips kring volontärsamordning, rekrytering

Vill du delta i nätverket? Maila Susanne

Samarbeten med organisationer

Volontärbyrån har olika projekt tillsammans med flera organisationer med syfte att bryta ensamhet och social isolering bland äldre. Här kan du läsa om några av dem.

Digital utbildning för äldre

PRO Högalid,  Viljan Södermalms Frivilligcentral och Volontärbyrån samarbetar i ett projekt för att inkludera fler äldre i den digitala utveckling som sker. Syftet är att förebygga ofrivillig ensamhet och social isolering genom att ge äldre medborgare i stadsdelen Södermalm i Stockholms stad möjlighet att delta i en kostnadsfri digital utbildning för att motverka ett digitalt utanförskap. Genom att erbjuda äldre att öka sin digitala kompetens samt efter deltagande få möjligheten att delta i ett befintligt digitalt nätverk inom Södermalms frivilligcentral kan hälsa och livskvalitet för äldre medborgare i stadsdelen Södermalm i Stockholm stad förbättras. Under rådande pandemi har utbildningen skett av kunniga volontärer via telefon. Vi undersöker möjligheterna för fysiska träffar under hösten.

Vänringen - ring så pratar vi

Tillsammans med Hela Människan i Stockholm har vi projektet Vänringen - ring så pratar vi, som syftar till att äldre ska ha möjlighet att samtala med någon volontär varje vecka, för att minska social isolering i hemmet. Volontärbyrån hjälper Hela Människan med utbildning för volontärsamordning och med rekryteringen av nya volontärer via vår sajt.