590 volontäruppdrag
Bild på två äldre personer som samtalar med varandra

Volontärbyrån ingår i ett idéburet offentligt partnerskap med Stockholm stad där målet är att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre.

Genom att främja en utveckling där fler stockholmare vill engagera sig för äldre, samt stötta ideella föreningar som arbetar med äldre kring hur de kan rekrytera fler volontärer till sina verksamheter vill Volontärbyrån och Stockholm stad minska ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa bland målgruppen. Det gör vi genom att ingå samverkan med olika organisationer runt om i staden, arrangera utbildningar samt samordna nätverktsgrupper. Läs mer om aktuella aktiviteter nedan.

Har du frågor om projektet?

Arbetar du med målgruppen äldre inom Stockholm stad och vill samverka eller om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till projektledare Maria Sandegård maria.sandegård@volontarbyran.org eller 072-529 50 60

Aktiviteter under 2020

Nätverk

Volontärbyrån arrangerar nätverksträffar varannan fredag för organisationer som arbetar med äldre inom Stockholm stad. Nätverket är tänkt att vara till hjälp för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan organisationer och där Volontärbyrån bistår med kunskap kring volontärsamordning och rekrytering.

Vill du delta i nätverket? Mejla Maria

Utbildningar

Under hösten 2020 erbjuds organisationer som arbetar med målgruppen äldre inom Stockholm stad att delta på Volontärbyråns utbildning- att engagera frivilliga för äldre. Här får organisationer en genomgång av vad det ideella engagemanget innebär i praktiken, möjlighet att utbyta erfarenheter med andra organisationer som arbetar med målgruppen äldre och bra tips och råd hur en kan arbeta för att möta både individens och organisationens behov och förväntningar. Under utbildningen lyfter vi även goda exempel från andra organisationer som arbetar med målgruppen äldre. Med hjälp av praktiska verktyg och konkreta metoder finns det möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.

Vill du veta mer om utbildningen eller anmäla ditt deltagande? Läs mer här

Samarbeten med organisationer

Volontärbyrån har under året startat olika projekt tillsammans med flera organisationer t.ex. PRO Högalid och Viljan Södermalms Frivilligcentral, med syfte att bryta ensamhet och social isolering bland äldre. Ett annat samverkansprojekt som vi genomför nu är tillsammans med Hela Människan Stockholm stad.

Digital utbildning för äldre

PRO Högalid, Volontärbyrån och Viljan Södermalms Frivilligcentral samarbetar i ett projekt för att inkludera fler äldre i den digitala utveckling som sker. Syftet är att förebygga ofrivillig ensamhet och social isolering genom att ge äldre medborgare i stadsdelen Södermalm i Stockholms stad möjlighet att delta i en kostnadsfri digital utbildning för att motverka ett digitalt utanförskap. Genom att erbjuda äldre att gå en utbildning för att öka sin digitala kompetens samt efter deltagande få möjligheten att delta i ett befintligt digitalt nätverk inom Södermalms frivilligcentral kan hälsa och livskvalitet för äldre medborgare i stadsdelen Södermalm i Stockholm stad förbättras.

Vänringen- ring så pratar vi

Volontärbyrån har tillsammans med Hela Människan Stockholms län startat igång ett projekt som syftar till att samla olika aktörer, så som hemtjänstföretag, bibliotek, pensionärsföreningar inom Farsta stadsdel, och se hur dessa tillsammans kan nå målgruppen äldre. Syfte är att hitta äldre individer inom Farsta stadsdel som behöver ett socialt sammanhang. Organisationerna ska sedan kunna slussa äldre till Hela Människans verksamheter. Vänringen - ring så pratar vi är den första delen i projektet som syftar till att äldre ska ha möjlighet att samtala med någon volontär varje vecka, detta för att minska social isolering i hemmet. Volontärbyrån bistår Hela Människan med utbildning för volontärsamordning samt kompetens inom rekrytering av nya volontärer.