768 volontäruppdrag

Här hittar du aktuell statistik från Volontärbyråns egen undersökning Volontärbarometern och intressanta fakta från andra studier om ideellt engagemang. Ovan hittar du en film som sammanfattar spännande fakta om engagemang samt tips på vad du kan göra om du vill engagera dig!

Volontärbarometern

Varje år tar vi fram Volontärbarometern, en undersökning om ideellt engagemang. Vi ställer frågor till alla som sökt volontäruppdrag via Volontärbyrån och även en massa organisationer som fått volontärer via oss, och sammanställer resultatet i en rapport. Bland annat visar Volontärbarometern 2021 att:

 • 92 % av volontärerna upplever att de påverkar samhället i en positiv riktning.
 • 91 % av volontärerna känner meningsfullhet i livet genom sitt ideella engagemang.
 • 87 % av volontärerna mår bättre genom sitt ideella engagemang.
 • 31 % av volontärerna upplever att engagemanget har hjälpt i arbetslivet.
 • 21 % av volontärerna valde att engagera sig ideellt 2020 på grund av pandemin.
 • 93 % av volontärerna vill engagera sig ideellt även nästa år.
 • 30 % av volontärerna vill engagera sig för miljön och klimatet nästa år.
 • 50 % av organisationerna upplever ett ökat behov av volontärer. 

Ladda ned Volontärbarometern 2021 här. 

Tidigare års Volontärbarometrar:

Volontärbarometern 2020 >

Volontärbarometern 2019 >

Volontärbarometern 2017 >

Volontärbarometern 2016 >

Volontärbarometern 2015 >

Befokningsstudien om ideellt engagemang

​I rapporten Folk i rörelse – medborgerligt engagemang 1992-2014 presenterar forskare vid Ersta Sköndal högskola en undersökning av svenskarnas ideella/frivilliga arbete och informella insatser. Studien har föregåtts av fyra tidigare befolkningsstudier (1992, 1998, 2005 och 2009). Läs hela befolkningsstudien här.

Andel av den vuxna befolkningen i Sverige som arbetat ideellt 2014
Män: 53%
Kvinnor: 48 %

Genomsnittligt antal timmar per månad som de aktiva arbetar ideellt
Män: 17 timmar
Kvinnor: 13 timmar
Totalt: 15 timmar

Fakta om Sveriges ideella sektor

 • Det finns 200 000 föreningar i Sverige
 • Sammanlagt har svenskarna 32 miljoner medlemskap i olika frivilligorganisationer
 • Inom sektorn finns det förutom de ideella 150 000 anställda på hel- eller deltid, vilket utgör 2,5 % av den totala arbetskraften i Sverige
 • Dessutom omsätter den ideella sektorn 150 miljarder kronor per år, vilket är ca 4% av BNP

Källa: Den Ideella Sektorn, Organisationerna i det civila samhället, 

av Filip Wikström och Tommy Larsson (2002)

NY RAPPORT
Det ideella engagemanget är påfallande högt och stabilt, och mer än hälften av den vuxna befolkningen engagerar sig ideellt. Dessutom har antalet timmar människor engagerar sig ökat, från 15 timmar i månaden i snitt till hela 18 timmar i månaden.
Ta del av Volontärbyråns inspelade webbinarier och utbildningar med fokus på omställningen föreningar gjort iom coronapandemin.
Engagemanget kan inte pausa
Volontärbyrån har märkt en stor ökning i viljan att engagera sig, och många organisationer ställer med hjälp av frivilliga krafter om sina verksamheter för att fortsatt kunna stötta och hjälpa människor.