572 volontäruppdrag
Basketspelare

Här hittar du aktuell statistik från Volontärbyråns egen undersökning Volontärbarometern och intressanta fakta från andra studier om ideellt engagemang.

Volontärbarometern

Varje år tar vi fram Volontärbarometern, en undersökning om ideellt engagemang. Vi ställer frågor till alla som sökt volontäruppdrag via Volontärbyrån och även en massa organisationer som fått volontärer via oss, och sammanställer resultatet i en rapport. Bland annat visar Volontärbarometern 2020 att:

 • 95% av volontärerna mår bättre tack vare engagemanget
 • 67% känner sig mindre ensamma
 • 40% upplever att engagemanget hjälpt dem i arbetslivet
 • 98% upplever att de påverkar samhället i en positiv riktning
 • 97% har fått ett mer meningsfullt liv
 • 96% vill engagera sig i framtiden
 • 70% fler intresseanmälningar på Volontärbyrån under coronakrisen
 • 80% säger att engagemanget i deras organisationer har ökat
 • 30% vill engagera sig i klimatfrågor kommande år

Ladda ner Volontärbarometern 2020 här.

Tidigare års Volontärbarometrar:

Volontärbarometern 2019 >

Volontärbarometern 2017 >

Volontärbarometern 2016 >

Volontärbarometern 2015 >

Befokningsstudien om ideellt engagemang

​I rapporten Folk i rörelse – medborgerligt engagemang 1992-2014 presenterar forskare vid Ersta Sköndal högskola en undersökning av svenskarnas ideella/frivilliga arbete och informella insatser. Studien har föregåtts av fyra tidigare befolkningsstudier (1992, 1998, 2005 och 2009). Läs hela befolkningsstudien här.

Andel av den vuxna befolkningen i Sverige som arbetat ideellt 2014
Män: 53%
Kvinnor: 48 %

Genomsnittligt antal timmar per månad som de aktiva arbetar ideellt
Män: 17 timmar
Kvinnor: 13 timmar
Totalt: 15 timmar

Fakta om Sveriges ideella sektor

 • Det finns 200 000 föreningar i Sverige
 • Sammanlagt har svenskarna 32 miljoner medlemskap i olika frivilligorganisationer
 • Inom sektorn finns det förutom de ideella 150 000 anställda på hel- eller deltid, vilket utgör 2,5 % av den totala arbetskraften i Sverige
 • Dessutom omsätter den ideella sektorn 150 miljarder kronor per år, vilket är ca 4% av BNP

Källa: Den Ideella Sektorn, Organisationerna i det civila samhället, 

av Filip Wikström och Tommy Larsson (2002)

Ta del av Volontärbyråns inspelade webbinarier och utbildningar med fokus på omställningen föreningar gjort iom coronapandemin.
Engagemanget kan inte pausa
Volontärbyrån har märkt en stor ökning i viljan att engagera sig, och många organisationer ställer med hjälp av frivilliga krafter om sina verksamheter för att fortsatt kunna stötta och hjälpa människor.
ENGAGEMANGET KAN INTE PAUSA
Vi är i en tid då vår kreativitet sätts på prov när vi behöver ställa om våra verksamheter och flytta stora delar till att äga rum online.