986 volontäruppdrag

Är ni en kommun som vill uppmuntra lokalt engagemang? Vill ni som företag engagera era medarbetare? Har din organisation behov av en skräddarsydd utbildning om ideellt engagemang? Då kanske vi ska samarbeta!

Volontärbyrån har mångårig erfarenhet av den ideella sektorns förutsättningar och av vad som motiverar och engagerar människor. Vad har ni för behov och önskemål? Hur kan vår kunskap om ideellt engagemang komma er till nytta?  Kontakta oss så tar vi reda på det tillsammans.

Har du några frågor så kontakta oss på 0771-24 14 00 eller info@volontarbyran.org.

Man och två kvinnor sitter vid ett bord
Åtta av tio upplever att de mår bättre tack vare sitt engagemang. Det och mycket mer visar vår nya undersökning Volontärbarometern som vi gör varje år bland de som sökt uppdrag på Volontärbyrån.
En undersökning bland volontärsamordnare i frivilligorganisationer visar att 75 procent ser att behovet av frivilliga krafter ökat de senaste åren.
Över 2000 ideella organisationer har använt Volontärbyrån för att hitta fler frivilliga. Det kostar ingenting och det är enkelt att komma igång.

Frågor och svar

Vad är en volontär?

En volontär är en person som frivilligt utifrån sin egen lust och vilja engagerar sig ideellt utan att få betalt. I begreppet volontär inkluderar vi även andra vanliga definitioner som till exempel ideell, frivillig, ideell medarbetare, funktionär, förtroendevald och aktiva medlemmar.

Vad är en volontärsamordnare?

Volontärsamordnaren i organisationen är den som rekryterar, leder och motiverar de frivilliga i verksamheten. Dessa uppgifter kan ligga på en person eller delas upp på flera. Andra vanliga benämningar är frivilligledare, kontaktperson och projektledare.

Kostar det något för ideella organisationer att använda Volontärbyrån?

Nej, det är kostnadsfritt för ideella organisationer att annonsera på Volontärbyrån. Det kostar heller inget för volontärer att anmäla sitt intresse för era uppdrag. När det gäller våra utbildningar är vissa kostnadsfria och andra har en deltagaravgift.