768 volontäruppdrag

Vill ni öka engagemanget på ert företag samtidigt som ni tar ett aktivt samhällsansvar? Allt fler företag ger sina medarbetare arbetstid för ideella uppdrag.

Skapa ett eget volontärprogram med hjälp av Volontärbyrån. Vi kan ideellt engagemang och har samarbetat med näringslivet sedan 2002, bland annat med Skandia, AstraZeneca och Trygg-Hansa.

Varför volontärprogram?

Allt fler företag har volontärprogram där de låter sina anställda engagera sig i uppdrag för ideella organisationer på arbetstid. Ett sådant engagemang gynnar både företaget, de enskilda medarbetarna och organisationerna som tar emot volontärer.

Det ideella engagemanget har visat sig bidra till medarbetarnas personliga utveckling, och även ökat deras motivation och lojalitet gentemot företaget. Företaget blir även en attraktiv arbetsgivare. Volontärprogrammet stärker på så sätt varumärket, både externt och internt. Och sist men inte minst: genom sitt volontärprogram gör företaget en viktig insats för samhället.

Vad kan medarbetarna göra som volontärer?

Volontäruppdrag kan vara allt från engångsinsatser på ett event till längre uppdrag som läxläsare eller samtalsledare. Det kan också vara uppdrag som man kan utföra på distans, som korrekturläsning eller att hjälpa till med en hemsida. Ofta söker organisationer även efter volontärer med specifik kompetens, till exempel inom juridik, ekonomi eller kommunikation.

Vad kan Volontärbyrån hjälpa er med?

Vi kan skräddarsy en webbportal som gör det enkelt för era medarbetare att hitta in i ett ideellt engagemang. Genom portalen får de tillgång till hundratals ideella uppdrag, som först har granskats och godkänts av oss. Volontärbyrån har dessutom stor kunskap om den ideella sektorn, till exempel om frivilligt engagemang, volontärers drivkrafter och organisationernas förutsättningar. Med denna kunskap skapar vi möjligheter för ett framgångsrikt volontärprogram på ert företag.

Kontakta oss så berättar vi mer

Hör av dig till oss om du vill veta mer om hur vi kan bidra till att just ert företags volontärprogram blir framgångsrikt.
Calle Norling: [email protected] eller ring 070-595 77 81

Samarbete med Volontärbyrån – dubbelt stöd till ideella sektorn

Med ett volontärprogram på företaget hjälper ni de ideella organisationerna att nå fler människor, nya målgrupper och nya kompetenser. Dessutom är det tack vare våra samarbeten med företag som Volontärbyråns förmedling kan fortsätta att vara kostnadsfri för den ideella sektorn. När ni samarbetar med oss bidrar ni alltså på flera sätt till det viktiga arbete som ideella organisationer utför.

ENGAGEMANGET KAN INTE PAUSA
Vi är i en tid då vår kreativitet sätts på prov när vi behöver ställa om våra verksamheter och flytta stora delar till att äga rum online.
ENGAGEMANGET KAN INTE PAUSA
Många volontärer måste hålla sig hemma, verksamheter och aktiviteter ställs in och nya verksamheter startar för att möta de utmaningar som coronapandemin leder till.
En undersökning bland volontärsamordnare i frivilligorganisationer visar att 75 procent ser att behovet av frivilliga krafter ökat de senaste åren.

Frågor och svar

Vad är en volontär?

En volontär är en person som frivilligt utifrån sin egen lust och vilja engagerar sig ideellt utan att få betalt. I begreppet volontär inkluderar vi även andra vanliga definitioner som till exempel ideell, frivillig, ideell medarbetare, funktionär, förtroendevald och aktiva medlemmar.

Vad är en volontärsamordnare?

Volontärsamordnaren i organisationen är den som rekryterar, leder och motiverar de frivilliga i verksamheten. Dessa uppgifter kan ligga på en person eller delas upp på flera. Andra vanliga benämningar är frivilligledare, kontaktperson och projektledare.

Kostar det något för ideella organisationer att använda Volontärbyrån?

Nej, det är kostnadsfritt för ideella organisationer att annonsera på Volontärbyrån. Det kostar heller inget för volontärer att anmäla sitt intresse för era uppdrag. När det gäller våra utbildningar är vissa kostnadsfria och andra har en deltagaravgift.