986 volontäruppdrag

Utveckla er frivilligverksamhet med oss. Vi har mångårig erfarenhet av ideellt engagemang och har samarbetat med föreningslivet sedan 2002.

Vill ni bli fler i er förening men vet inte hur ni hittar nya medlemmar? Söker ni nya vägar för att motivera de frivilliga i organisationen? Saknar ni konkreta verktyg för att organisera och administrera frivilligverksamheten? 

Volontärbyrån erbjuder skräddarsydda utbildningar och föreläsningar om hur er organisations frivilligarbete kan utvecklas. Läs mer om våra uppdragsutbildningar här.

Vi kan också skapa en egen webbportal för er, med ideella uppdrag inom enbart er organisation. På så vis kan ni på ett tydligt sätt visa hur människor kan engagera sig i just er organisation. En sådan portal är ett sätt att nå nya frivilliga eller medlemmar, men också en möjlighet att visa för de som redan engagerat sig hos er att det finns fler områden som de kan engagera sig inom. Några vi gjort detta för är IOGT-NTO, Johanniterhjälpen och Svenska kyrkan. 

Vill du veta mer? Kontakta Maria Alsander, maria.alsander@volontarbyran.org.

Man och två kvinnor sitter vid ett bord
Åtta av tio upplever att de mår bättre tack vare sitt engagemang. Det och mycket mer visar vår nya undersökning Volontärbarometern som vi gör varje år bland de som sökt uppdrag på Volontärbyrån.
En undersökning bland volontärsamordnare i frivilligorganisationer visar att 75 procent ser att behovet av frivilliga krafter ökat de senaste åren.
Över 2000 ideella organisationer har använt Volontärbyrån för att hitta fler frivilliga. Det kostar ingenting och det är enkelt att komma igång.

Frågor och svar

Vad är en volontär?

En volontär är en person som frivilligt utifrån sin egen lust och vilja engagerar sig ideellt utan att få betalt. I begreppet volontär inkluderar vi även andra vanliga definitioner som till exempel ideell, frivillig, ideell medarbetare, funktionär, förtroendevald och aktiva medlemmar.

Vad är en volontärsamordnare?

Volontärsamordnaren i organisationen är den som rekryterar, leder och motiverar de frivilliga i verksamheten. Dessa uppgifter kan ligga på en person eller delas upp på flera. Andra vanliga benämningar är frivilligledare, kontaktperson och projektledare.

Kostar det något för ideella organisationer att använda Volontärbyrån?

Nej, det är kostnadsfritt för ideella organisationer att annonsera på Volontärbyrån. Det kostar heller inget för volontärer att anmäla sitt intresse för era uppdrag. När det gäller våra utbildningar är vissa kostnadsfria och andra har en deltagaravgift.