768 volontäruppdrag

Vill er kommun ge stöd till det lokala föreningslivet och göra det möjligt för invånarna att enkelt engagera sig ideellt?

När ni samarbetar med Volontärbyrån blir det enklare för invånarna att hitta ideella uppdrag hos de lokala organisationerna. Det blir även enklare för de ideella organisationerna att rekrytera och samordna frivilliga.

Vi samarbetar exempelvis med Stockholms stad och Uppsala kommun. I dessa kommuner har Volontärbyrån lokalkontor med bemanning, vilket möjliggör aktiva marknadsförings- och utbildningsinsatser.

För att komma i kontakt med lokalkontoren:
Stockholm: Hantverkargatan 3F, 08-24 14 00
Uppsala: Portalgatan 2B, 070-226 32 06. 

För mer information kontakta Maria Alsander, [email protected].

ENGAGEMANGET KAN INTE PAUSA
Vi är i en tid då vår kreativitet sätts på prov när vi behöver ställa om våra verksamheter och flytta stora delar till att äga rum online.
ENGAGEMANGET KAN INTE PAUSA
Många volontärer måste hålla sig hemma, verksamheter och aktiviteter ställs in och nya verksamheter startar för att möta de utmaningar som coronapandemin leder till.
En undersökning bland volontärsamordnare i frivilligorganisationer visar att 75 procent ser att behovet av frivilliga krafter ökat de senaste åren.

Frågor och svar

Vad är en volontär?

En volontär är en person som frivilligt utifrån sin egen lust och vilja engagerar sig ideellt utan att få betalt. I begreppet volontär inkluderar vi även andra vanliga definitioner som till exempel ideell, frivillig, ideell medarbetare, funktionär, förtroendevald och aktiva medlemmar.

Vad är en volontärsamordnare?

Volontärsamordnaren i organisationen är den som rekryterar, leder och motiverar de frivilliga i verksamheten. Dessa uppgifter kan ligga på en person eller delas upp på flera. Andra vanliga benämningar är frivilligledare, kontaktperson och projektledare.

Kostar det något för ideella organisationer att använda Volontärbyrån?

Nej, det är kostnadsfritt för ideella organisationer att annonsera på Volontärbyrån. Det kostar heller inget för volontärer att anmäla sitt intresse för era uppdrag. När det gäller våra utbildningar är vissa kostnadsfria och andra har en deltagaravgift.