Deltagare Volontärbyråns utbildning

Lär dig att skapa förutsättningar för en volontärvänlig organisation och lägga en stabil grund för de frivilliga i din organisation.

”Tack för en fantastisk utbildning som har gett mig många användbara verktyg i min roll samt bra inspiration!”

Birgit, Läkare utan gränser

"Alla som arbetar med volontärer borde gå den här utbildningen."

Kursdeltagare 2017

Under vår tvådagarsutbildning får du veta varför människor engagerar sig ideellt, hur du kan engagera fler frivilliga i din organisation och hur du kan planera arbetet med volontärer. Du får praktiska verktyg och konkreta metoder för hur din organisation kan ta tillvara på människors engagemang, involvera frivilliga i verksamheten och följa upp arbetet. Vi ger dig möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte med andra organisationer samtidigt som du får öva på verktygen och metoderna. Du får kunskaper för att engagera rätt person på rätt plats i din organisation.

Ur innehållet:

  • Ideellt engagemang
  • Involvera frivilliga i verksamheten
  • Förbered för engagemang
  • Nå ut till volontärer
  • Rätt person på rätt plats
  • Ge engagemanget en bra start
  • Följa upp och utveckla

Deltagare: Utbildningen passar dig som är ny i din roll eller jobbat ett tag men som vill få inspiration och idéer kring hur du kan arbeta med frivilliga i din organisation.

Omfattning: 14 timmar fördelat över två dagar

Handboken: ”Att leda frivilliga i föreningslivet” ingår

Ladda ner kursbeskrivning här

Aktuella datum och anmälan

Våra schemalagda utbildningar kan vara kostnadsfria eller mot en deltagaravgift. Läs mer om vad som gäller för varje unikt utbildningstillfälle.

Stockholm 19-20 maj

Anpassade utbildningar

Tycker du den här utbildningen låter intressant men saknar ett tillfälle som passar dig? Då kan du anlita oss att genomföra utbildningen i din organisation eller på din ort. Mejla förfrågan eller ring Marita Ghafouri, utbildningsansvarig 0761-60 33 51.
 

 

Nyheter & tips

Här kommer tre tips på hur du kan göra för att skapa en förening där människor trivs.
Volontärbyrån i samverkan med KompetensCenter Idéburna Malmö och Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation arrangerar ett eftermiddagsseminarium den 8 mars samt en heldagsutbildning den 9 mars för
http://tinyurl.se/aretsvolontar
"Jag vill hjälpa andra precis som personer hjälpte mig när jag kom till Sverige"
Volontärbyrån har lanserat en ny skrift som ger föreningar tips råd kring att skapa en jämnare fördelning av kvinnor och män i styrelsen.