599 volontäruppdrag
Deltagare Volontärbyråns utbildning

En utbildning om hur du skapar förutsättningar för en hållbar verksamhet där volontärer trivs och utvecklas.

Detta är utbildningen för alla ideella organisationer som arbetar med frivilliga. Här får du en genomgång av vad det ideella engagemanget innebär i praktiken och hur du kan arbeta för att möta både individens och organisationens behov och förväntningar. En väl förankrad volontärverksamhet är en förutsättning i detta arbete. Med hjälp av praktiska verktyg och konkreta metoder ger vi dig möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.

Ur innehållet:

  • Involvera frivilliga – Organisationens resurser och verktyg
  • Förbered för engagemang – Praktiskt förarbete innan mötet med volontären
  • Nå ut till volontärer – Hur tar vi emot volontärens engagemang?
  • Rätt person på rätt plats – Matchning av behov och önskemål
  • Följa upp och utveckla – Volontärens motivation och drivkrafter

Målgrupp: Utbildningen passar dig som är ny i din roll eller jobbat ett tag men som vill ta ett helhetsgrepp kring hur du kan arbeta med frivilliga i din organisation.

Omfattning: 14 timmar fördelat över två dagar

Handboken: ”Att leda frivilliga i föreningslivet” ingår

 

Anpassad utbildning:

Tycker du den här utbildningen låter intressant men saknar ett tillfälle som passar dig? Då kan du anlita oss att genomföra utbildningen i din organisation eller på din ort. Mejla förfrågan eller ring Johan Dahlén Strömgren, utbildningsansvarig 070-2263206.