En utbildning som hjälper er organisation att synliggöra interna normer och inkludera fler.

Beskrivning

Vem är välkommen i er förening? Som förening väljer vi själva vilka som är välkomna i vår förening. Men det är viktigt att detta val är medvetet. Volontärbyrån har under flera år arbetat med att identifiera vad som kan verka exkluderande och hur man som förening kan arbeta för att undanröja hinder för människors engagemang. Utbildningen utgår från vår handbok ”Att inkludera fler i föreningslivet” och blandar teori och praktik. Som deltagare får du en introduktion i normer och normkritik relaterat till föreningslivet. Du får möjlighet att reflektera över vad ni som förening gör som kan verka exkluderande. Vi går också igenom begreppet mångfald och varför det är viktigt varför ni själva behöver reflektera över vad mångfald betyder i just er förening. Vidare får ni möjlighet att utbyta erfarenheter med andra samt tips och verktyg i hur ni kan arbeta inkluderande.

Ur innehållet;

  • Grunder i normer och normkritik – Hur skapas och upprättas normer och vilka normer upprätthålls inom just er förening? Positiva och negativa effekter av normer. Vad innebär det att ha ett normkritiskt perspektiv inom föreningslivet?
  • Varför mångfald? – Vad innebär mångfald för er? Vilken mångfald vill ni ha i er förening och varför är det bra med mångfald inom föreningen?
  • Inkludera fler – Hur kan ni jobba för att fler ska känna sig välkomna och kunna ta plats i er förening? Vi ger er tips på hur ni kan jobba mer inkluderande.
  • Rekrytering ur ett mångfaldsperspektiv– Vilka metoder kan ni använda när ni rekryterar frivilliga för att nå nya målgrupper och möjliggöra för fler att vara del av er förening?

Deltagare: Utbildningen passar dig som är anställd eller frivillig i en ideell organisation och som vill lära sig grundläggande kunskaper om hur ni kan bli mer inkluderande som organisation.

Omfattning: 7 timmar fördelat på en heldag

Handboken: "Att inkludera fler i föreningslivet" ingår

Ladda ner kursbeskrivning här

Aktuella datum och anmälan

Våra schemalagda utbildningar kan vara kostnadsfria eller mot en deltagaravgift. Läs mer om vad som gäller för varje unikt utbildningstillfälle. 

Just nu finns det inga inplanerade utbildningstillfällen för denna utbildning.

Anpassade utbildningar

Tycker du den här utbildningen låter intressant men saknar ett utbildningstillfälle som passar dig? Då kan du anlita oss att genomföra utbildningen i din organisation eller på din ort. Tveka inte att höra av dig till oss med dina frågor och funderingar så hjälps vi åt att hitta rätt utbildning. Mejla förfrågan eller ring Marita Ghafouri, utbildningsansvarig 0761-60 33 51.

Nyheter & tips

http://tinyurl.se/aretsvolontar
"Jag vill hjälpa andra precis som personer hjälpte mig när jag kom till Sverige"
Volontärbyrån har lanserat en ny skrift som ger föreningar tips råd kring att skapa en jämnare fördelning av kvinnor och män i styrelsen.
Tycker du att det är svårt att beskriva er verksamhet och era aktiviteter som uppdrag? Här nedan får du några handfasta råd som hjälper dig att formulera volontäruppdrag.
Utveckla dig och din organisation. Gör din beställning idag!