712 volontäruppdrag

Vi menar att värdet i ideellt engagemang inte bara skapas av att människor frivilligt ger av sin tid till en organisation. Den som engagerar sig får också mycket tillbaka, till exempel social gemenskap och utlopp för sina intressen.

 

Ideellt engagemang förebygger utanförskap

Ideellt engagemang handlar om att människor går ihop och gör saker tillsammans för något de brinner för. När de gör det bygger de tillit, förtroende och gemenskap – socialt kapital. Detta sociala kapital förebygger utanförskap i samhället. Engagemanget är dessutom en möjlighet att vara med och påverka samhället.

Samhällsutvecklingen gynnas av ideella initiativ

Det ideella engagemanget i föreningslivet är en grogrund för både innovation och samhällsbygge. Till exempel var det ideella organisationer som startade många av dagens centrala samhällsfunktioner, som hemtjänst, barnavårdscentraler och bibliotek.

Det finns även moderna exempel på innovationer som startat i den ideella sektorn. Ett av dem är Rättviseförmedlingen. Deras nätverk av rättviseförmedlare hjälper projekt, organisationer och medier att hitta kompetens och korrigera skevheter i samhället och motverka exempelvis en sned könsfördelning. Ett annat exempel är Skjutsgruppen. Det är en ideell samåkningsrörelse, där människor samåker med vänners vänner. I rörelsen finns tusentals privatpersoner som delar fordon, bland annat för att det är miljövänligt.

Ideellt engagemang bygger på frivillighet

En utgångspunkt för oss på Volontärbyrån är att ideellt engagemang ska vara frivilligt. Engagemanget blir bäst för alla när det utgår från individens egen vilja och inte baseras på plikt eller tvång. Det ska därför inte vara en förutsättning för att få till exempel bidrag eller betyg.

ENGAGEMANGET KAN INTE PAUSA
Många volontärer måste hålla sig hemma, verksamheter och aktiviteter ställs in och nya verksamheter startar för att möta de utmaningar som coronapandemin leder till.
Lektionsmaterial
I boken 22 unga röster om ideellt engagemang delar vi med oss av tjugotvå unga engagerades berättelser. Boken är tänkt som en inspiration och en vägledning för unga som vill engagera sig ideellt.
BOKSLÄPP!
Mer är varannan ung person under 25 år är ideellt engagerad och unga människor i Sverige lägger mer än hisnande 100 miljoner timmar per år på att förbättra samhället.